Lucrare de laborator 4.doc - LUCRAREA DE LABORATOR Nr 4 Tema Tehnicile prelucrării tablourilor bidimensionale Scopul lucrării însuşirea tehnicilor

Lucrare de laborator 4.doc - LUCRAREA DE LABORATOR Nr 4...

This preview shows page 1 - 2 out of 10 pages.

LUCRAREA DE LABORATOR Nr. 4 Tema: Tehnicile prelucrării tablourilor bidimensionale Scopul lucrării: însuşirea tehnicilor de algoritmizare şi programare cu subprograme în prelucrarea structurilor complexe în TP şi C. Obiectivele temei 1. Aprofundarea cunoştinţelor în limbajul şi mediul TurboC şi perfecţionarea tehnicii de programare în prelucrarea structurilor complexe, analizând soluţiile stereotipe şi cele eficiente de introducere, afişare şi rearanjări ale tablourilor bidimensionale etc. 2. Însuşirea tehnicilor eficiente de parcurgere, căutare, schimbare şi ordonare a matricilor şi calculul conform cunoştinţelor obţinute din matematică şi în baza ciclurilor încorporate într-un program complex. Subiectele temei şi ordinea executării 1. Studierea principiilor prelucrării (descrierii, declarării, formării, etc.) tablourilor bidimensionale . 2. Analiza Testelor: intrebări – răspuns cu afisarea rezultatelor. 3. Însuşirea tehnicilor moderne de elaborare a programelor complexe în C în baza problemelor din anexă. 4. Elaborarea algoritmilor, programelor şi testelor de depanare a programului prin diverse moduri în mediul integrat C. Conţinutul raportului (vezi lucr. de laborator nr.1-3) şi s uplimentar: Analiza erorilor admise pe parcursul efectuării lucrării şi eficienţa algoritmilor elaboraţi. Consideraţiile teoretice şi exemple I. Tablouri bidimensionale 1.1. Tablouri bidimensionale în TP . Tablourile care grupează date de acelaşi tip, a căror referire se va face prin poziţia lor în şir, respectiv prin linie şi coloană vor fi tablouri bidimensionale şi vor fi o reprezentare similară a matricelor. Atunci dacă în sintaxa tablourilor unidimensionale (vezi lucr. laborator nr. 3) adăugăm încă o pereche de index_inferior..index_superior separate prin virgulă vom avea un tablou bidimensional, adică matricea, iar dacă înşirăm mai multe perechi de index_inferior..index_superior separate prin virgulă atunci vom avea un tablou cu mai multe dimensiuni. Sintaxa: Type tip_tablou=Array[index_inferior..index_superior, index_inferior..index_superior] of tip_element; urmînd ca variabila tablou bidimensional s-o declarăm în mod obişnuit: Var nume_tablou : tip_tablou; Exemple: Type matrice=array[1..50,1..50] of integer; ar însemna matrice patratică cu 50 linii şi coloane. Elementele matricei sunt numere întregi, numerotate pe linie şi coloane de la 1 la 50. Fie acum o variabilă de acest tip: Var a : matrice; . Atunci al cincilea element de linie şi al treilea pe coloană din tabloul bidimensional a se referă prin a[5,3], deci componenta i şi j se va specifica prin a[i,j]. 1.2. Tablouri bidimensionale în C. Tabloul bidimensional reprezintă o structură formată din rînduri şi coloane. Fiecare element al unui tablou bidimensional are 2 coordonate: numarul rîndului şi numărul coloanei.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Fall '19
 • Lazu

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors