Institusyon sa Pyudalismo.pdf - Institusyon sa Pyudalismo Naitatag na isang matibay na institusyon noong Medieval Period ang pyudalismo Ito ang

Institusyon sa Pyudalismo.pdf - Institusyon sa Pyudalismo...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Institusyon sa Pyudalismo Naitatag na isang matibay na institusyon noong Medieval Period ang pyudalismo. Ito ang sistemang pulitikal, sosyo-ekonomiko at militar na sagot sa pangangailangan sa maaaring mamuno sa mga tao sa panahon ng kaguluhan. Kasaysayan ng Pyudalismo Itinatag ni Charlemagne noong 800 CE ang Banal na Imperyong Romano. Dahil sa lawak ng lupain nito, naging pahirap sa pamahalaan ng mga pinunong sumunod kay Charlemagne kaya’t hinati ito sa tatlong apo ni Charlemagne. Lalong nagpahina sa imperyo ang pagkakahati ng Banal na Imperyong Romano, kabi-kabila ang naging paglusob sa lupain. Sa panahon ng kaguluhan na ito, bumagsak ang lahat ng mga pamahalaan. Nagsamantala ang malalakas sa mahihina. Sa gitna ng kaguluhan noong ika-9 na siglo, isang uri ng pamumuhay ang umusbong na naging sandigan ng mga tao - ang pyudalismo. Lipunan sa Panahong Pyudalismo Nahati sa tatlong pangkat ang lipunang Europeo sa panahon ng pyudalismo: Mga Pari Mga Kabalyero Mga Serf Pamahalaan ng mga Panginoon at Basalyo Sa unang bahagi ng Medieval Period, nauntol ang pag-unlad ng kabihasnan. Iilan lamang sa mga hari ang makapangyarihan at may kakayahang mamuno. Dito nagumpisa ang institusyon ng pyudalismo. Kapangyarihan at Tungkulin Ang panginoon ay siyang may-ari ng kanyang estado. May kapangyarihan siyang gumawa ng batas, magtatag ng sariling hukbo atbp. Tungkulin niyang pangalagaan ang kanyang basalyo.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Winter '18
 • S. Malia Fullerton

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors