[Ngọc Huyền LB] THPT chuyên Sư Phạm lần 2.pdf -...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Nhà sách Lovebook facebook.com/lovebook.vn THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2 Đặ t sách online t i: tiki.vn | newshop.vn | pibook.vn | lovebook.vn THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 2 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 2 . a Một hình nón có đáy tr ùng với một đáy của hình trụ và đỉnh trùng với tâm của đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Độ dài đường sinh của hình nón là A. 5 a B. a C. 2 a D. 3 a Câu 2: Ch o hàm số   y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 1,5 0, 2,5 0 f f B. 1,5 0 2,5 f f C. 1,5 0, 2,5 0 f f D. 1,5 0 2,5 f f Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD ABCD là hình vuông cạnh . a Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . ABCD Thể tích của khối chóp S.ABCD A. 3 6 a B. 3 2 a C. 3 3 6 a D. 3 3 2 a Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 0,5 0,5 log log 2 x A. 1;2 B. ;2  C. 2;  D. 0;2 Câu 5: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 5% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền lớn hơn 150% số tiền gửi ban đầu? A. 8 (năm) B. 10 (năm) C. 9 (năm) D. 11 (năm) Câu 6: Cho hàm số ( ) y f x liên tục trên thỏa mãn lim ( ) 0, lim ( ) 1.   x x f x f x Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là A. 2 B. 1 C. 3 D. 0 Câu 7: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số sin x y x của đồ thị hàm số là A. 0 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 8: Một hình trụ có chiều cao bằng 6 cm và diện tích đáy bằng 4 cm 2 . Thể tích của khối trụ bằng A. 3 8 cm B. 3 12 cm C. 3 24 cm D. 3 72 cm Câu 9: Cho số dương a và hàm số   y f x liên tục trên thỏa mãn   .   f x f x a x Giá trị của biểu thức a a f x dx bằng A. 2 2 a B. 2 a C. a D. 2 a Câu 10: Cho phương trình 4 1 2 0. x x m m Điều kiện của m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt là : A. 1 m B. 1 m C. 0 m 1 m D. 0 m Câu 11: Cho hàm số   y f x có đạo hàm thỏa mãn   ' 6 2. f Giá trị của biểu thức 6 6 lim 6 x f x f x bằng : A. 2 B.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors