125486344-Eksplorasyon-ng-Europeo-sa-Asya.pdf - EKSPLORASYON NG EUROPEO SA ASYA Mga Kadahilanan o Glory-batay sa dami ng kolonya layong magbigay ng

125486344-Eksplorasyon-ng-Europeo-sa-Asya.pdf -...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

EKSPLORASYON NG EUROPEO SA ASYA Mga Kadahilanan o Glory -batay sa dami ng kolonya, layong magbigay ng karangalan sa kanilang sarili at Bansa o Gold -(rekado) tuklasin ang mga produktong mula sa Silangan na pinagkakakitaan ng mga Muslim at Italya o God -layong palaganapin ang Kristiyanismo Mga Salik na Pumukaw sa Panahon ng Eksplorasyon: 1. Ang Paglalakbay ni Marco Polo Si Marco Polo ay mula sa Venice na naglakbay kasama ang kanyang ama sa iba’t ibang lugar sa Asya tulad ng Tsina, Persia, Afghanistan, Mogolia at marami pa Binihag ng mga piratang Europeo sa kanyang paglalakbay pabalik at pinatapon sa kulungan Nakilala at inilahad ni Marco Polo ang kanyang mga karanasan sa kapwa niya bihag na si Rusticiano na isang manunulat , ng makalaya ay agad na inilathala ni Rusticiano ang kanyang aklat na “The Travels of Marco Polo” Inilalarawan ng aklat ang mga pagdiriwang, kayamanan kapayapaan ng lugar na gumising sa kuryusidad at imahinansyon ng mga Europeo upang marating ang Asya 2. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo Maipalaganap ang Kristiyanismo at mapagbago ng pananalig ng mga taong hindi Kristiyano sa ibang lupain 3.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Winter '18
 • S. Malia Fullerton

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors