G1_Da \u0639\u0644\u0648\u0645 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u062d.pdf - \u202b\u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0645\u0639\u0627\u0631\u0641\u202c \u202b\u0645\u0639\u06cc\u0646\u06cc\u062a \u0627\u0646\u06a9\u0634\u0627\u0641 \u0646\u0635\u0627\u0628 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u06c0 \u0645\u0639\u0644\u0645\u202c \u202b\u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a

G1_Da علوم دینی ح.pdf - ‫وزارت...

This preview shows page 1 out of 73 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 73 pages?

Unformatted text preview: ‫وزارت معارف‬ ‫معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم‬ ‫ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی‬ ‫و تألیف کتب درسی‬ ‫تعليم وتربيۀ اسالمی‬ ‫صنف اول‬ ‫کتب درسی مربوط وزارت معارف بوده‪ ،‬خريد و فروش أن جدا ً‬ ‫ممنوع است‪ .‬با متخلفين برخورد قانونی صورت ميگيرد‪.‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫سال چاپ‪ 1396 :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬ ‫سرود ملی‬ ‫دا وطن افغانس���تـــان دى‬ ‫دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى‬ ‫دا وطن د ټول���و کـور دى‬ ‫د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و‬ ‫کور د سولې کور د تورې‬ ‫د پښ���تــون او هــ���زاره وو‬ ‫ورس���ره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬ ‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬ ‫دا هيـــ���واد به تل ځليږي‬ ‫په س���ينــه کې د آس���يـــا به‬ ‫نوم د حق م���و دى رهبـــر‬ ‫هر بچی يې قهرمـــــان دى‬ ‫د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و‬ ‫پــاميــري���ان‪ ،‬نـورس���تانيــــان‬ ‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ېان‬ ‫لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان‬ ‫لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان‬ ‫واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬ ‫وزارت معارف‬ ‫معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم‬ ‫ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی‬ ‫و تألیف کتب درسی‬ ‫تعليم وتربيۀ اسالمی‬ ‫أ‬ ‫مؤلفان‬ ‫ مولوی عبدالوکیل عضو علمي رياست عمومي انكشاف نصاب تعليمي و تأليف كتب درسی‪.‬‬‫‪ -‬عبدالسالم تائب عضو علمي رياست عمومي انكشاف نصاب تعليمي و تأليف كتب درسی‪.‬‬ ‫‪ -‬فیضان اهلل زربخش عضو علمي رياست عمومي انكشاف نصاب تعليمي و تأليف كتب درسی‪.‬‬ ‫ايديت علمی‬ ‫‪ -‬محمد آصف کوچی مسؤول بخش تعلیمات اسالمی پروژه انکشافی نصاب تعلیمی‪.‬‬ ‫ايديت زبانی‬ ‫‪ -‬بریالی رضوانی عضو علمي رياست عمومي انكشاف نصاب تعليمي و تأليف كتب درسی‪.‬‬ ‫کميتۀ نظارت‬ ‫‪ -‬دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی‪ ،‬تربیۀ معلم‪.‬‬ ‫‪ -‬دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشافی نصاب تعلیمی‪.‬‬ ‫‪ -‬دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی‪.‬‬ ‫طرح و ديزاين‪:‬‬ ‫سيدکاظم (کاظمی)‬ ‫تنظیم امور چاپ‪ :‬محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف‪.‬‬ ‫ب‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫پیام وزیر معارف‬ ‫سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و‬ ‫اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی‪ ‬که معلم بزرگ انسانیت است‬ ‫و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی‪.‬‬ ‫تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سن بنای توسعه در هر جامعه است‪ .‬هدف اصلی تعلیم و تربیت به فعلیت‬ ‫رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است‪.‬‬ ‫کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت وپیشرفتهای‬ ‫علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند‬ ‫آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند‪.‬‬ ‫کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد‪ ،‬بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است‪ .‬سعی وزارت‬ ‫معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور‪ ،‬متکی بر مبانی تعلیم و تربیت‬ ‫اسالمی و حفظ هویت ملی‪ ،‬مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده‪ ،‬استعدادهای دانش آموزان‬ ‫را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر‪ ،‬ابتکار و حس جستجوگری را در آنها‬ ‫تقویت بخشد‪ .‬ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری‪ ،‬تقویت حس وطن دوستی‪ ،‬مهربانی‪ ،‬گذشت و همبستگی از‬ ‫خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد‪.‬‬ ‫کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد‪ .‬معلم یکی از‬ ‫ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است‪ .‬از معلمان و آموزگاران خوب‪ ،‬متعهد‬ ‫و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند‪ ،‬صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و‬ ‫مخلصانة نصاب تعلیمی‪ ،‬کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش‪ ،‬اخالق و معنویت رهنمون‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است‪ .‬ازین رو از همه اقشار و افراد ملت‬ ‫شریف افغانستان‪ ،‬بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در‬ ‫جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند‪ .‬همچنان از همه نویسندگان‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬متخصصان تعلیم و تربیت‬ ‫و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت‬ ‫معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند‪.‬‬ ‫الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه‪ ،‬تألیف‪ ،‬طبع و توزیع‬ ‫این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب درسی‬ ‫همکاری نموده اند‪ ،‬قدردانی و تشکر نمایم‪.‬‬ ‫در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود‪ ،‬ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف یاری‬ ‫رساند‪ .‬إنه سمیع قریب مجیب‪.‬‬ ‫دکتور اسداهلل حنیف بلخی‬ ‫وزیر معارف‬ ‫ج‬ ‫فهرست‬ ‫صفحه‬ ‫عناوین‬ ‫اهلل‪‬‬ ‫پیغمبر ما‬ ‫کلمه طیبه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کلمه شهادت‬ ‫‪7‬‬ ‫اسالم‬ ‫‪11‬‬ ‫قرآن کریم‬ ‫کعبه شریف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پاکی برای نماز‬ ‫‪15‬‬ ‫اوقات نماز‬ ‫‪19‬‬ ‫وضـو‬ ‫نماز(تکبیر ثنا)‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سوره فاتحه (‪)1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قرائت‬ ‫‪27‬‬ ‫سوره فاتحه (‪)2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تسبیحات رکوع‬ ‫‪29‬‬ ‫تسبیحات سجده‬ ‫‪33‬‬ ‫تسمیع و تحمید‬ ‫د‬ ‫‪31‬‬ ‫فهرست‬ ‫عناوین‬ ‫صفحه‬ ‫التحیات (‪)1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التحیات (‪)3‬‬ ‫‪39‬‬ ‫التحیات (‪)2‬‬ ‫التحیات (‪)4‬‬ ‫درودشریف (‪)1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪43‬‬ ‫درود شریف (‪)2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫احترام به پدر و مادر‬ ‫‪49‬‬ ‫راستگویی‬ ‫‪53‬‬ ‫دعا و سالم‬ ‫احترام معلم‬ ‫‪47‬‬ ‫‪51‬‬ ‫امانت داری‬ ‫‪55‬‬ ‫آداب غذا خوردن‬ ‫‪59‬‬ ‫آداب سالم‬ ‫‪63‬‬ ‫نظافت‬ ‫آداب نوشیدن‬ ‫آداب راه رفتن‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ه‬ ‫درس اول‬ ‫اهلل‬ ‫‪‬‬ ‫ما بندۀ اهلل‪ ‬هستیم‪.‬‬ ‫اهلل‪ ‬پیدا کنندۀ همه مخلوقات است‪.‬‬ ‫اهلل‪ ‬الیق عبادت است‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به آوازبلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪:‬‬ ‫‪ _1‬ما بندۀ ‪ ....................‬هستیم‪.‬‬ ‫‪ _2‬اهلل‪ ............. ‬همه مخلوقات است‪.‬‬ ‫‪ _3‬اهلل‪ ............... ‬عبادت است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫درس دوم‬ ‫پیغمبر ما‬ ‫حضرت محمد‪ ‬پیغمبر ما است‪.‬‬ ‫حضرت محمد‪‬آخرین پیغمبر است‪.‬‬ ‫پیرو حضرت محمد‪ ‬هستیم‪.‬‬ ‫ما ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪:‬‬ ‫‪ _1‬حضرت ‪ ...................‬پیغمبر ما است‪.‬‬ ‫‪ _2‬ما ‪.........................‬حضرت محمد‪ ‬هستیم‪.‬‬ ‫‪ _3‬حضرت محمد‪‬آخرین ‪ .................‬است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درس سوم‬ ‫کلمۀ طیبه‬ ‫له ِإ اَّل ُ‬ ‫اهلل ُم َح َّم ٌد َّر ُس ُ‬ ‫ول ا ِ‬ ‫هلل‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫له ِإ اَّل ُ‬ ‫اهلل‪.‬‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫معنا‪ :‬الیق بنده گی فقط اهلل ‪ ‬است‪.‬‬ ‫ُم َح َّم ٌد َّر ُس ْو ُل اهلل‪.‬‬ ‫معنا‪ :‬محمد‪ ‬پیغمبر اهلل‪ ‬است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان کلمۀ طیبه را بخوانند و از یک‌دیگر شان بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ -1‬کلمۀ طیبه را بخوانید‪.‬‬ ‫ال ُ‬ ‫‪َ -2‬‬ ‫له ِإ َّ‬ ‫اهلل را معنا کنید‪.‬‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫‪ُ -3‬م َح َّم ٌد َّر ُس ُ‬ ‫ول اهلل را معنا کنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫درس چهارم‬ ‫کلمۀ شهادت‬ ‫له ِإ اَّل ُ‬ ‫اهلل َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمد ًا َّر ُس ُ‬ ‫ول اهلل‬ ‫َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل ِإ َ‬ ‫له ِإ اَّل ُ‬ ‫اهلل‪.‬‬ ‫َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل ِإ َ‬ ‫معنا‪ :‬شهادت می‌دهم که الیق بنده گی فقط‬ ‫اهلل‪ ‬است‪.‬‬ ‫َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمد ًا َّر ُس ْو ُل اهلل‬ ‫معنا‪ :‬وشهادت می‌دهم که محمد‪ ‬پیغمبر‬ ‫اهلل‪ ‬است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان کلمۀ شهادت را كلمه به كلمه بعد از معلم تکرار می‌کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ _1‬کلمۀ شهادت را بخوانید‪.‬‬ ‫له ِإ اَّل ُ‬ ‫اهلل را معنا کنید‪.‬‬ ‫‪َ _2‬أ ْش َه ُد َأ ْن اَّل ِإ َ‬ ‫و َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمد ًا َّر ُس ْو ُل اهلل را معنا کنید‪.‬‬ ‫‪َ _3‬‬ ‫‪ _4‬کلمۀ شهادت را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫درس پنجم‬ ‫قرآن کریم‬ ‫قرآن کریم کالم اهلل‪ ‬است‪.‬‬ ‫قرآن کریم بر حضرت محمد‪ ‬نازل شده است‪.‬‬ ‫ما به قرآن کریم ایمان داریم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند و در مورد درس از‬ ‫یک‌دیگر سوال کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ _1‬قرآن کریم کالم کیست ؟‬ ‫‪ _2‬قرآن کریم بر کی نازل شده است ؟‬ ‫‪10‬‬ ‫درس ششم‬ ‫اسالم‬ ‫اسالم دین ما است‪.‬‬ ‫اسالم پنج بنا دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کلمه‬ ‫‪ -2‬نماز‬ ‫‪ -3‬روزه‬ ‫‪ -4‬زکات‬ ‫‪ -5‬حج‬ ‫ما دین خود را دوست داریم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند و پنج بنای اسالم را از‬ ‫یک‌دیگر بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ _1‬اسالم چند بنا دارد ؟‬ ‫‪ _2‬پنج بنای اسالم را نام بگیرید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫درس هفتم‬ ‫کعبۀ شریف‬ ‫ کعبۀ شریف قبلۀ ما است‪.‬‬‫ کعبۀ شریف در مکۀ مکرمه است‪.‬‬‫‪ -‬ما به سوی کعبۀ شریف نماز می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد کعبه شریف به کمک معلم با هم گفتگو کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جمالت ذیل را تکمیل نمایید‪:‬‬ ‫‪ _1‬کعبۀ شریف ‪ ...............‬ما است‪.‬‬ ‫‪ _2‬کعبۀ شریف در ‪ ..............‬است‪.‬‬ ‫‪ _3‬ما به سوی ‪ ...................‬نماز می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫درس هشتم‬ ‫پاکی برای نماز‬ ‫برای ادای نماز باید‪:‬‬ ‫‪ -1‬بدن ما پاک باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬لباس ما پاکیزه باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬جای نماز ما هم پاک باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد پاکی برای نماز از یک‌دیگر سوال کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جمالت زیررا با کلمات مناسب تکمیل نمایید‪:‬‬ ‫‪ -1‬بدن ما ‪ ........‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬لباس ما‪ ...........‬باشد‪.‬‬ ‫‪ ........ -3‬نماز ما‪ .............‬باشد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫درس نهم‬ ‫وضـو‬ ‫فرض‌های وضو چهار است‪:‬‬ ‫‪ .1‬شستن روی‪.‬‬ ‫‪ .2‬شستن دست‌ها‬ ‫تا آرنج‌ها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مسح سر‪.‬‬ ‫‪ .4‬شستن پاها‬ ‫تا بجلک‌ها‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان وضو را تمثیل نمایند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ _1‬فرض‌های وضو چند است؟‬ ‫‪ _2‬فرض‌های وضو را نام بگیرید‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫درس دهم‬ ‫اوقات نماز‬ ‫نماز بنای دوم اسالم است‪.‬‬ ‫ما پنج وقت نماز می‌خوانیم‪:‬‬ ‫‪ .1‬صبح‬ ‫‪ .2‬پیشین‬ ‫‪ .3‬دیگر‬ ‫‪ .4‬شام‬ ‫‪ .5‬خفتن‬ ‫‪19‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان نام نماز‌های پنجگانه را از یک‌دیگر بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪:‬‬ ‫‪ ........_1‬بنای دوم اسالم است‪.‬‬ ‫‪ _2‬ما در یک شبانه روز‪.......‬وقت نماز می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫درس یازدهم‬ ‫نماز‬ ‫تکبیر وثنا‬ ‫ُ‬ ‫کب ْر‬ ‫َاهلل َا َ‬ ‫ار َ‬ ‫ك ال ّل ُه َّم َو ِب َح ْم ِد َ‬ ‫اس ُم َ‬ ‫ُس ْب َحا َن َ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫ك ْ‬ ‫ك َو َت َب َ‬ ‫ك َو َ‬ ‫له َغ ْي ُر َ‬ ‫َو َتعالی َج ُّد َ‬ ‫ك‪.‬‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫تکرار کلمات‪:‬‬ ‫ ُس ْب َحا َن َ‬‫ك ال ّل ُه َّم‬ ‫ار َ‬ ‫اس ُم َ‬ ‫ك‬ ‫ك ْ‬ ‫ َو َت َب َ‬‫له َغ ْي ُر َ‬ ‫ك‬ ‫‪َ -‬وال ِإ َ‬ ‫‪21‬‬ ‫ َو ِب َح ْم ِد َ‬‫ك‬ ‫ َو َتعالی َج ُّد َ‬‫ك‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان تکبیر تحریمه و ثنا را به آواز بلند بخوانند و از یک‌دیگر‬ ‫بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫س ْب َحا َن َ‬ ‫ك ال ّل ُه َّم را بخوانید‪.‬‬ ‫‪ُ .1‬‬ ‫س ْب َحا َن َ‬ ‫ك ال ّل ُه َّم را از حفظ بگویید؟‬ ‫‪ُ .2‬‬ ‫‪ .3‬تكميل كنيد‪:‬‬ ‫ُس ْب َحا َن َ‬ ‫ك ال ّل ُه َّم‪..........‬‬ ‫‪22‬‬ ‫درس دوازدهم‬ ‫سورۀ فاتحه‬ ‫(‪)1‬‬ ‫َأ ُع ُ‬ ‫وذ ِبا ِ‬ ‫يم‬ ‫هلل ِم َن الش َّْي َط ِ‬ ‫الر ِج ِ‬ ‫ان َّ‬ ‫سم ا ِ‬ ‫يم‬ ‫الر ْح ِ‬ ‫الر ْح ِ‬ ‫ِب ِ‬ ‫من َّ‬ ‫هلل َّ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مـن‬ ‫الر ْح‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫هلل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫الر ِح ْي ِم ‪ 3‬مـ ِل ِ‬ ‫الد ْي ِن‬ ‫ك َي ْو ِم ِّ‬ ‫َّ‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان أعوذ باهلل و بسم اهلل و بخشی از سورۀ فاتحه را به آواز‬ ‫بلند بخوانند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫درس سیزدهم‬ ‫سورۀ فاتحه‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الص َر َ‬ ‫اك َن ْع ُب ُد و ِإيَّ َ‬ ‫ِإيَّ َ‬ ‫اط‬ ‫اك َن ْس َت ِع ْي ُن ‪ْ 5‬‬ ‫اه ِد َنا ِّ‬ ‫الم ْس َت ِق ْي َم ‪ِ 6‬ص َر َ‬ ‫ت َع َل ْيه ِْم َغ ْي ِر‬ ‫ين َأ ْن َع ْم َ‬ ‫اط ا َّل ِذ َ‬ ‫ُ‬ ‫الم ْغ ُض ْو ِب َع َل ْيه ِم َو َ‬ ‫ال َّ‬ ‫ين‬ ‫الضا ِّل َ‬ ‫َ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان سورۀ فاتحه را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪َ -1‬أ ُع ُ‬ ‫وذ ِباهللِ را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫سم اهللِ را بخوانید‪.‬‬ ‫‪ِ -2‬ب ِ‬ ‫‪ -3‬سورۀ فاتحه را بخوانید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫درس چهاردهم‬ ‫قرائت‬ ‫اهلل َأ َح ٌد ‪ُ 1‬‬ ‫ُق ْل ُهو ُ‬ ‫الص َم ُد ‪َ 2‬ل ْم َي ِل ْد َو َل ْم‬ ‫اهلل َّ‬ ‫َ‬ ‫ُي ْو َل ْد ‪َ 3‬و َل ْم َي ُك ْن َّل ُه ُك ُف ًوا َأ َح ٌد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان سورۀ اخالص را به آواز بلند و به تکرا ر بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ -1‬متن در س را به آواز بلند بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -2‬سورۀ اخالص را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫درس پانزدهم‬ ‫تسبیحات رکوع‬ ‫يم‬ ‫ان َربِّ َي ا ْل َع ِظ ِ‬ ‫ُس ْب َح َ‬ ‫يم‬ ‫ان َربِّ َي ا ْل َع ِظ ِ‬ ‫ُس ْب َح َ‬ ‫يم‬ ‫ان َربِّ َي ا ْل َع ِظ ِ‬ ‫ُس ْب َح َ‬ ‫‪29‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان تسبیحات رکوع را سه بار تکرار کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ .1‬تسبیحات رکوع را بخوانید‪.‬‬ ‫‪ .2‬رکوع را عم ً‬ ‫ال انجام بدهید‪.‬‬ ‫‪ .3‬تکمیل کنید‪:‬‬ ‫سبحان‪.........‬‬ ‫‪30‬‬ ‫درس شانزدهم‬ ‫تسمیع و تحمید‬ ‫هنگام بلند شدن از رکوع تسمیع و تحمید‬ ‫می‌گوییم‪.‬‬ ‫تسمیع‪َ :‬س ِم َع ُ‬ ‫اهلل ِل َم ْن َح ِم َد ُه‬ ‫تحمید‪َ :‬ر َّبنَا َو َل َ‬ ‫ك ا ْل َح ْم ُد‬ ‫‪31‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان تسمیع و تحمید را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫تکمیل کنید‪:‬‬ ‫‪َ -1‬سمِ َع ُ‬ ‫اهلل‪..........‬‬ ‫‪َ ...... -2‬و َل َ‬ ‫ك ا ْل َح ْم ُد‬ ‫‪32‬‬ ‫درس هفدهم‬ ‫تسبیحات سجده‬ ‫سب َحان ربي َ‬ ‫األ ْعلى‬ ‫ُ ْ َ َ ِّ َ‬ ‫سب َحان ربي َ‬ ‫األ ْعلى‬ ‫ُ ْ َ َ ِّ َ‬ ‫سب َحان ربي َ‬ ‫األ ْعلى‬ ‫ُ ْ َ َ ِّ َ‬ ‫‪33‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان تسبیحات سجده را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پرکنید‪.‬‬ ‫ان‪.................‬‬ ‫‪ُ -1‬س ْب َح َ‬ ‫ي‪..............‬‬ ‫‪َ ..... -2‬ربِّ َّ‬ ‫َ‬ ‫‪...............‬األ ْعلى‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫درس هجدهم‬ ‫ال َّتحیات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ات‪...‬‬ ‫ات َوالط َِّّي َب ُ‬ ‫الص َل َو ُ‬ ‫ال َّت ِحيَّ ُ‬ ‫ات لهلِ ِ َو َّ‬ ‫تکرار کلمات‪:‬‬ ‫ات لهلِ ِ‬ ‫ال َّت ِحيَّ ُ‬ ‫ات‬ ‫الص َل َو ُ‬ ‫َو َّ‬ ‫ات‬ ‫َوالط َِّّي َب ُ‬ ‫‪35‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان بخش اول التحیات را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫ بخش اول التحیات را بخوانید‪.‬‬‫‪ -‬بخش اول التحیات را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫درس نوزدهم‬ ‫ال َّتحیات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الم َع َل ْي َ‬ ‫ك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َو َر ْح َم ُة ا ِ‬ ‫هلل َو َب َر َكاتُ ُه‪...‬‬ ‫الس ُ‬ ‫َّ‬ ‫تکرار کلمات‪:‬‬ ‫الم َع َل ْي َ‬ ‫ك‬ ‫الس ُ‬ ‫َّ‬ ‫َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي‬ ‫َو َر ْح َم ُة ا ِ‬ ‫هلل َو َب َر َكاتُ ُه‬ ‫‪37‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان بخش دوم التحیات را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫بخش دوم التحیات را از حفظ بخوانید‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫درس بیستم‬ ‫ال َّتحیات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫اد ا ِ‬ ‫الم َع َل ْينَا َو َعلى ِع َب ِ‬ ‫ين‪...‬‬ ‫الس ُ‬ ‫هلل َّ‬ ‫الصا ِل ِح َ‬ ‫َّ‬ ‫تکرار کلمات‪:‬‬ ‫الم َع َل ْينَا‬ ‫الس ُ‬ ‫‪َّ -‬‬ ‫اد ا ِ‬ ‫ َو َعلى ِع َب ِ‬‫هلل‬ ‫‪39‬‬ ‫ين‬ ‫ َّ‬‫الصا ِل ِح َ‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان بخش سوم التحیات را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫بخش سوم التحیات را از حفظ بخوانید‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫درس بیست ویکم‬ ‫ال َّتحیات‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ال ُ‬ ‫له ِإ َّ‬ ‫أش َه ُد َأن َّ‬ ‫ْ‬ ‫اهلل َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫َو َر ُسو ُل ُه‪.‬‬ ‫تکرار کلمات ‪:‬‬ ‫‪َ -‬أ ْش َه ُد َأ ْن‬ ‫‪َ -‬و َأ ْش َه ُد َأ َّن‬ ‫‪41‬‬ ‫ال ُ‬ ‫ َ‬‫له ِإ َّ‬ ‫اهلل‬ ‫ال ِإ َ‬ ‫‪ُ -‬م َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان بخش اخیر (التحیات) را به آواز بلند بخوانند و از یک‌دیگر‬ ‫بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ْ -1‬‬ ‫أش َه ُد َأ ْن‪َ ...........................‬و َر ُسو ُل ُه‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫درس بیست ودوم‬ ‫درود شریف‬ ‫(‪)1‬‬ ‫آل ُم َح َّم ٍد َك َما‬ ‫َال ّل ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّم ٍد َّو َعلى ِ‬ ‫اه ْي َم ِإ َ‬ ‫آل ِإ ْب َر ِ‬ ‫ت َعلى ِإ ْب َر ِ‬ ‫نَّك‬ ‫اه ْي َم َوعلی ِ‬ ‫َصل َّْي َ‬ ‫َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد‪.‬‬ ‫تکرار جمالت‪:‬‬ ‫لىآل ُم َح َّم ٍد‬ ‫ َال ّل ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّم ٍد َّو َع‬‫ِ‬ ‫ت َعلى ِإ ْب َر ِ‬ ‫اه ْي َم‬ ‫‪َ -‬ك َما َصل َّْي َ‬ ‫آل ِإ ْب َر ِ‬ ‫اه ْي َم‬ ‫ َوعلی ِ‬‫ ِإ َ‬‫نَّك َح ِم ْي ٌد َّم ِج ْي ٌد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان درود شریف را به شکل گروهی باهم تکرار کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫تکمیل کنید‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‪......................‬حمِ ْي ٌد َم ِج ْي ٌد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫اصل َّْي َ‬ ‫َ‬ ‫‪-1‬ك َم َ‬ ‫‪ -2‬درود شریف را بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -3‬درود شریف را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫درس بیست وسوم‬ ‫درود شریف‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ار ْ‬ ‫آل ُم َح َّم ٍد َك َما‬ ‫ك َعلى ُم َح َّم ٍد َّو َعلى ِ‬ ‫َال ّل ُه َّم َب ِ‬ ‫اه ْي َم ِإ َ‬ ‫آل ِإ ْب َر ِ‬ ‫ت َعلى ِإ ْب َر ِ‬ ‫نَّك‬ ‫اه ْي َم َوعلی ِ‬ ‫ار ْك َ‬ ‫َب َ‬ ‫َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد‪.‬‬ ‫تکرار جمالت‪:‬‬ ‫ار ْ‬ ‫ك َعلى ُم َح َّم ٍد‬ ‫‪َ -‬ال ّل ُه َّم َب ِ‬ ‫لىآل ُم َح َّم ٍد‬ ‫ َّو َع‬‫ِ‬ ‫ت َعلى ِإ ْب َر ِ‬ ‫اه ْي َم‬ ‫ار ْك َ‬ ‫ َك َما َب َ‬‫ َوعلی آل ِ ِإ ْب َر ِ‬‫اه ْي َم‬ ‫ ِإ َ‬‫نَّك َح ِم ْي ٌد َّم ِج ْي ٌد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان درود شریف را به آواز بلند بخوانند و از یکدیگر بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫ار ْ‬ ‫آل ُم َح َّمدٍ‬ ‫ك‪ِ .....................‬‬ ‫هم َب ِ‬ ‫‪َ -1‬ال ّل َّ‬ ‫ت‪ِ ...............‬إ َ‬ ‫نَّك َحمِ ْي ٌد َم ِج ْي ٌد‬ ‫ار ْك َ‬ ‫‪َ -2‬ك َما َب َ‬ ‫‪ -1‬درود شریف را بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -2‬درود شریف را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫درس بیست و چهارم‬ ‫دعا و سالم‬ ‫دعا‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫الخ َر ِة‬ ‫الد ْن َيا َح َسنَ ًة َّو ِفي‬ ‫َال ّل ُه َّم َر َّبنَا آ ِتنَا ِفي ُّ‬ ‫ار‪.‬‬ ‫اب ال َّن ِ‬ ‫َح َسنَ ًة َّو ِقنَا َع َذ َ‬ ‫سالم‪:‬‬ ‫الم علیکم و رحمة اهلل‬ ‫الس ُ‬ ‫ّ‬ ‫الم علیکم و رحمة اهلل‬ ‫الس ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪47‬‬ ‫تکرار جمالت‪:‬‬ ‫َال ّل ُه َّم َر َّبنَا‬ ‫الد ْن َيا َح َسنَ ًة‬ ‫ آ ِتنَا ِفي ُّ‬‫ َو ِفي آْ‬‫ال ِخ َر ِة َح َسنَ ًة‬ ‫ار‬ ‫اب ال َّن ِ‬ ‫ َو ِقنَا َع َذ َ‬‫فعاليت‬ ‫شاگردان دعا و سالم را به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪َ -1‬ال ّل ُه َّم َر َّبنا را بخوانید‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ال ّل ُه َّم َر َّبنَا را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪ -3‬سالم را از حفظ بگویید‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫درس بیست وپنجم‬ ‫احترام به پدر و مادر‬ ‫ما پدر ومادر خود را دوست داریم‪.‬‬ ‫نصیحت شان را گوش می‌کنیم‪.‬‬ ‫وبه نصیحت شان عمل می‌کنیم‪.‬‬ ‫ما با پدر و مادر خود با ادب و احترام رفتار‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را بخوانند و از یکدیگر بپرسند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما پدر و مادر خود را‪..............‬‬ ‫‪ ................. -2‬را گوش می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫درس بیست وششم‬ ‫احترام معلم‬ ‫ما به سخنان معلم خود گوش می‌دهیم‪.‬‬ ‫ما معلم خود را دوست داریم‪.‬‬ ‫ما معلم خود را احترام می‌کنیم‪.‬‬ ‫بدون اجازۀ او از صنف بیرون نمی‌شویم‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به شکل دسته جمعی به آواز بلند بخوانند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما به‪ ......................‬گوش میدهیم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما‪ .................‬خود را دوست داریم‪.‬‬ ‫‪ -3‬بدون اجازۀ او‪ ...............‬نمی‌شویم‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫درس بیست وهفتم‬ ‫راستگویی‬ ‫ما راستگویی را دوست داریم‪.‬‬ ‫ما همیشه راست می‌گوییم‪.‬‬ ‫راستگو را خداوند‪ ‬دوست دارد‪.‬‬ ‫دروغ گفتن گناه است‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد راستی وراست گویی با هم گفتگو کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما همیشه راست‪...................‬‬ ‫‪ -2‬ما‪ ...............‬را دوست داریم‪.‬‬ ‫‪ -3‬راستگو را‪ .............‬دوست دارد‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫درس بیست وهشتم‬ ‫امانت داری‬ ‫امانت داری خصلت مسلمان است‪.‬‬ ‫ما امانت را درست نگهداری می‌کنیم‪.‬‬ ‫خیانت در امانت گناه است‪.‬‬ ‫کتاب‌های مکتب نزد ما امانت است‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫فعاليت‬ ‫هر یک از شاگردان به کمک معلم از امانت داری یک مثال بگویند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ -1‬امانت خصلت کی است؟‬ ‫‪ -2‬آیا شما امانت را حفاظت می‌کنید؟‬ ‫‪56‬‬ ‫درس بیست ونهم‬ ‫نظافت‬ ‫پیغمبر ما‪ ‬فرموده است‪:‬‬ ‫نظافت جزء ایمان است‪.‬‬ ‫ما بدن و لباس خود را پاک نگه می‌داریم‪.‬‬ ‫ما مساجد خود را پاک نگه می‌داریم‪.‬‬ ‫ما خانه وکوچه ای خود را پاک نگه می‌داریم‪.‬‬ ‫نظافت و پاکی به صحت فایده دارد‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد پاک نگه داشتن خانه و مکتب و محل خود‬ ‫گفتگوکنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما بدن و ‪ ......‬خود را ‪ ........‬می‌داریم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ما ‪ .........‬را پاک ‪ ......‬می‌داریم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما خانه و کوچه ای خود را‪..................‬‬ ‫‪58‬‬ ‫درس سی ام‬ ‫آداب غذا خورد ن‬ ‫پیش از خـوردن غذا‪:‬‬ ‫دست‌های خود را می‌شوییم‪.‬‬ ‫ در شـروع بسم اهلل الرحمن الرحیم‬‫می‌گوییم‪.‬‬ ‫ غذا را از پیش روی خود می‌خوریم‪.‬‬‫ با دست راست می‌خوریم‪.‬‬‫بعد ازخوردن غذا‪:‬‬ ‫الحمدهلل می‌گوییم‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد آداب غذا خوردن با هم گفتگو کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ -1‬آداب غذا خوردن را نام بگیرید‪.‬‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیش از خوردن غذا دست‌های ‪.................‬‬ ‫‪ -3‬در شروع ‪ .............................‬می‌گوییم‪.‬‬ ‫‪ -4‬بعد از خوردن غذا‪ ...................‬می‌گوییم‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫درس سی و یکم‬ ‫آداب نوشیدن‬ ‫نوشیدن را با بسم اهلل شروع می‌کنیم‪.‬‬ ‫با دست راست می‌نوشیم‪.‬‬ ‫آب را با سه َن َفس می‌نوشیم‪.‬‬ ‫آب را نشسته می‌نوشیم‪.‬‬ ‫پس از نوشیدن الحمد هلل می‌گوییم‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان متن درس را به آواز بلند به طور دسته جمعی بخوانند و‬ ‫در مورد درس از یک دیگر سوال کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬با دست‪ .............‬می‌نوشیم‪.‬‬ ‫‪-2آب را با‪َ .....‬ن َفس می‌نوشیم‪.‬‬ ‫‪ -3‬آب را نشسته‪.................‬‬ ‫‪62‬‬ ‫درس سی ودوم‬ ‫آداب سالم‬ ‫سالم دادن سنت است‪.‬‬ ‫جواب سالم واجب است‪.‬‬ ‫سالم دادن ثواب زیاد دارد‪.‬‬ ‫الفاظ سالم و جواب آن چنین است‪:‬‬ ‫الم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته‪.‬‬ ‫الس ُ‬ ‫ّ‬ ‫السالم ورحمة اهلل وبرکاته‪.‬‬ ‫وعلیکم ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪63‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان با هم صنفان خود سالم دادن مسنونه را تمرین کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫جاهای خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬سالم دادن ‪ .....................‬است‪.‬‬ ‫‪ -2‬جواب سالم‪ .....................‬است‪.‬‬ ‫‪ -3‬الفاظ سالم و جواب آن را گی گفته میتواند؟‬ ‫‪64‬‬ ‫درس سی وسوم‬ ‫آداب راه رفتن‬ ‫به طرف راست راه می‌رویم‪.‬‬ ‫با احتیاط راه می‌رویم‪.‬‬ ‫در راه کسی را آزار نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫در وقت راه رفتن به دیگران سالم می‌دهیم‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫فعاليت‬ ‫شاگردان در مورد آداب راه رفتن با هم گفتکو کنند‪.‬‬ ‫ارزيابی‬ ‫‪ -1‬آداب راه رفتن را بگویيد‪.‬‬ ‫‪ -2‬از کد...
View Full Document

 • Summer '16

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors