balangkas na teoritikal paliwanag finalll.docx - Dahil sa makabagong panahon napadali sa pangangalap ng mga pangsuportang datos ang mga mananaliksik Sa

balangkas na teoritikal paliwanag finalll.docx - Dahil sa...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Dahil sa makabagong panahon, napadali sa pangangalap ng mga pangsuportang datos ang mga mananaliksik. Sa tulong ng internet, nakakuha ang mga mananaliksik ng sapat na datos para sa papel na ito. Sa pagkuha naman ng Pangunahing datos na, ang mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey sa mga mag-aaral sa ikasampung baitang ng NCBA Taytay. Ang nasabing baiting sa sekondarya ay mayroon sa kabuuan na tatlong seksyon na binubuo ng Jade, Ruby at Diamond. Gamit ang Batas o panukalang K12 o Republic Act no.10533, nagkaroon ng karadagang datos ang nakalap ng mga mananaliksik, mula sa depinisyon ng K12,
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

Unformatted text preview: kasaysayan at kung paano ito naipatupad, pagkukumpara nito sa lumang kurikulum ng DepEd at iba pang may kaugnayan sa K12. Bilang isa sa mga unang batch ng bagong kurikulum, nais naming malamn kung ano ang nagging dahilan ng mga mag-aaral sa Grade 10 sa kanilang pagppili ng strand na kukunin pagdating nila sa Senior High School. Kasabay ng pag-alam sa dahilan ay ang pag-alam rin ng mga mananaliksik sa strand na may pinakamalaking porsyentong bilang ng mga estudyante na kukuha nito. 5...
View Full Document

 • Fall '13

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors