brief Mẹ thiên nhiên.docx - Tác hại c�a nhựa Mẹ...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Tác hại của nhựa Mẹ thiên nhiên và sự xuất hiện không mong muốn của nhựa Mẹ - tiếng gọi thiêng liêng của mỗi con người trong số chúng ta. Gọi tên Mẹ Thiên Nhiên, để thể hiện rằng loài người chúng ta luôn có chung một người mẹ để hướng về để mà cùng nhau cố gắng bảo vệ … Ấy vậy mà con người lại đang trở thành những đứa con “bất hiếu” khi đang tiến hành những cuộc chặt phá rừng, xả chất thải chưa qua xử lí xuống ao hồ sống suối, giết hại động vật quý hiếm,…. Tất cả chỉ vì lợi ích riêng của con người. Điều này đã làm cho Mẹ thiên nhiên nổi giận. Bão lũ, hạn hán được xảy ra triền miên, hiện tượng nóng lên của Toàn cầu,….. Đây chính là những gì mà chúng ta phải gánh chịu…. Mà việc sử dụng sản phẩm nhựa là một yếu tố góp phần làm tình trạng của môi trường trở nên trầm
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

Unformatted text preview: trọng hơn. Chúng ta đang tiếp tay làm đau người Mẹ của chúng ta, với lượng nhựa thải ra mỗi ngày là…, và phải tốn… năm để phân hủy. Khi ngành công nghiệp nhựa xuất hiện vào những năm… đã góp phần giải quyết phần lớn vấn đề… trên thế giới, nhưng tới hiện tại thì đây quả là một thảm họa mang tính toàn cầu. Điều đơn giản nhất lúc này mà chúng ta có thể làm được để hạn chế vấn đề này chính là không dùng sản phẩm nhựa, từng bước hướng tới một thế giới không chất thải nhựa. Để người Mẹ ấy có thể tiếp tục cung cấp thức ăn, nơi ở, những tài nguyên vô giá,… cho cuộc sống này. Hãy thay đổi cuộc sống từ những điều nhỏ nhất....
View Full Document

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors