fizik-2_lab_Foy16241 (1).pdf - M\u00dcHEND\u0130SL\u0130K FAK\u00dcLTES\u0130 \u00d6\u011eRENC\u0130LER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N F\u0130Z\u0130K-II(ELEKTR\u0130K VE MANYET\u0130ZMA LABORATUVARI DENEY F\u00d6Y\u00dc Erzurum

fizik-2_lab_Foy16241 (1).pdf - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ...

This preview shows page 1 - 4 out of 49 pages.

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİZİK - II (ELEKTRİK VE MANYETİZMA) LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Erzurum 2017
Image of page 1
2 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Bu doküman; Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi F izik-2 laboratuvarında elektrik güvenliği hakkında genel bilgileri kapsamakta olup, muhtemel durumlarla ilgili sorular, laboratuvar görevlilerine yöneltilmelidir. ELEKTRİĞİN TEHLİKELERİ Elektrikle ilgili tehlikeli durumlar, genellikle iki şekilde oluşur. Bunlar; vücudun bir elektrik devresinin parçası haline gelmesi demek olan elektrik şoku (çarpılma) ve yanıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu bir ortamda elektrik arklarından (kıvılcım) dolayı oluşabilecek yangınlardır. Doğalgaz sızıntısı veya soğutucu bir cihazın arızalanması durumunda ortama yayılan gazlar, elektrik düğmesine basıldığında yangın çıkmasına sebep olabilmektedir. Bir elektrik şokunun etkisi; akımın vücutta izlediği yol, akımın miktarı, akıma maruz kalma süresi, akım frekansı ve derinin kuru, rutubetli veya kirli olması gibi faktörlere bağlıdır. Derinin nemli veya kirli olması durumunda deri direnci oldukça azalmaktadır ve bu yüzden elektriği kolayca iletir. DC veya AC olsun genel olarak 30 V ve üzeri gerilimler tehlikelidir. Elektrik iletim hatlar ı çok yüksek gerilime sahip olduğundan, kopmuş ve yerde duran bir enerji iletim hattından mümkün oldukça uzak ve tek ayak üzerinde durulmalı veya tek ayak üzerinde koşarak uzaklaşılmalıdır. Hattın düştüğü nokta su ile temas halinde ise çok daha dikkatli ol unmalıdır. Çünkü çarpılma durumunda çok yüksek bir akıma maruz kalınır. Hat kablosunun araç üzerine düşmesi durumunda yardım gelene kadar araç dışına çıkılmamalıdır. Ev telefonları, 48 V DC ve çalma anında 150 V AC değerlerinde gerilime sahiptir. Bu yüzden nemli ve sulu (banyo, havuz gibi) ortamlarda kullanılmamalıdırlar. Aşağıdaki tablo; akımın elden ayağa bir saniye süre ile yönelmesi halinde ortaya çıkaracağı yaklaşık sonuçları göstermesi bakımından önemlidir. Ancak belirtilen değerler, bireyden bireye f arklılıklar gösterebilir. Çünkü vücut kimyasındaki farklıklar, farklı tepkiler doğurur.
Image of page 2