_Matura2014 FizykaPR_klucz_bez fiszek.pdf - KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Pr\u00f3bna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony Listopad 2014 W

_Matura2014 FizykaPR_klucz_bez fiszek.pdf - KRYTERIA...

This preview shows page 1 - 3 out of 21 pages.

1 KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony Listopad 2014 W przedstawionym schemacie pokazane są przykładowe metody rozwiązań i sposób ich punk - towania. Należy uznać każdą inną poprawną metodę rozwiązania zastosowaną przez ucznia i przyznać odpowiednią liczbę punktów. Numer zadania Poprawna odpowiedź Liczba punktów 1. 1.1. Poprawna odpowiedź: B, 1 Schemat punktowania: 1 pkt – rozwiązanie poprawne – poprawny wybór elementów 0 pkt – rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu – błędna odpowiedź lub – brak odpowiedzi 5 1.2. Poprawna odpowiedź: 4 2 3 1 5 6 7 8 9 10 t [s] s [m] 0 10 20 30 40 50 pierwszy rowerzysta drugi rowerzysta Schemat punktowania: 2 pkt – rozwiązanie poprawne – poprawne narysowanie wykresów dla obu rowerzystów oraz – poprawne oznaczenie osi układu współrzędnych
Image of page 1
2 Fizyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą” Numer zadania Poprawna odpowiedź Liczba punktów 1 pkt – pokonanie zasadniczych trudności zadania, które jednak nie zostało rozwiązane do końca poprawnie – poprawne narysowanie wykresów dla jednego z rowerzystów oraz – poprawne oznaczenie osi układu współrzędnych lub – narysowanie wykresów o kształcie paraboli, lecz o niewłaściwych parame - trach dla obu rowerzystów oraz – poprawne oznaczenie osi układu współrzędnych 0 pkt – rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu – narysowanie błędnych wykresów dla obu rowerzystów lub – błędne oznaczenie osi układu współrzędnych lub – niesporządzenie wykresu 1.3. Poprawna odpowiedź: Pierwszy na metę dojedzie pierwszy rowerzysta. Uzasadnienie: Czas przejazdu drogi równej 100 m przez pierwszego rowerzystę wynosi t 1 = 14,1 s. Czas przejazdu tej drogi przez drugiego rowerzystę wynosi t 2 = 12,6 s od chwili startu, ale ponieważ wystartował on 2 s później w sto - sunku do pierwszego rowerzysty, więc przyjedzie na metę jako drugi. Schemat punktowania: 2 pkt – rozwiązanie poprawne – podanie poprawnej odpowiedzi oraz – podanie poprawnego uzasadnienia 1 pkt – pokonanie zasadniczych trudności zadania, które jednak nie zostało rozwiązane do końca poprawnie – zapisanie zależności opisującej czas przejazdu 100 m przez rowerzystów: t s a = 2 oraz – poprawne obliczenie czasu jazdy oraz – błędna interpretacja wyniku i podanie niepoprawnej odpowiedzi 0 pkt – rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu – podanie błędnej odpowiedzi oraz – podanie błędnego uzasadnienia lub – brak odpowiedzi 2. Poprawna odpowiedź: 1.F, 2.P, 3.P, 4.F Schemat punktowania: 2 pkt – rozwiązanie poprawne – podanie poprawnej odpowiedzi 1 pkt – pokonanie zasadniczych trudności zadania, które jednak nie zostało rozwiązane do końca poprawnie – podanie poprawnej odpowiedzi w wierszach 1. i 2., opuszczenie lub niepo - prawna odpowiedź w wierszach 3. i 4.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Summer '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors