2016_marzec_lscdn_pp_a.pdf - LUBELSKA PR\u00d3BA PRZED MATUR\u0104 2016 \u2013 poziom podstawowy MATEMATYKA 09 MARCA 2016 Instrukcja dla zdaj\u0105cego Czas pracy 170

2016_marzec_lscdn_pp_a.pdf - LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ...

This preview shows page 1 - 3 out of 14 pages.

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2016 poziom podstawowy 1 M A T E M A T Y K A 09 MARCA 2016 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 14 stron (zadania 1-34). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. 5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem. 6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. 9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i PESEL (zgodnie z ustaleniami szkolnymi). 10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Życzymy powodzenia! Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 50
Image of page 1
LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2016 poziom podstawowy 2 W zadaniach o numerach od 1 do 25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź Zadanie 1. (1p) Odwrotnością liczby 6 4 8 1 2 8 jest liczba A .2B. 2C. 2D. 2 11 2 11 2 11 2 11 2
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Summer '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors