530 Lec 14-17 - ,4-‘ ’ I g kw Dimmsimfi c e(mid Y L:lv...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ;.,4-‘ ’ I ' g kw Dimmsimfi % c e (mid Y\ L:lv\ V-_-_‘ -fi.._._. -_m.ummw&n HF. i“ 7 Marx \7 fl —/'7 0 : , ~ " F , . \ I i ' - \leWk ‘- Hr“ ’“7 \’ X34 “‘4 X) fm" 0J3 ) . ' . z , PM J M > . I 2 I _,. ‘ . 1 I A 7 x v F/(s) #3? : (M Mm 1C5) LS cm: .9901: M's Ti May I. CaNsmaua fimm’n, : ¢ 'f i . g . L T h x I ' . «. . _ ’l _; _ f \ XL. :w “d -V \N\W\ g !\ !"‘=‘ IV 1 7 n ’ a; (%n.\ a ma VUJCUS comm ' sumswmsavm mom, W3 1% ms) / ,_ x} I NkeH/Ioct ‘ t I I 361 We, \dmw bWr mud 5‘“MM~H\!-a«fim d-afier—fiva“ . I v Nwfifiv‘ma mire [\«a 1m. Ltd: «{h‘"5:\ E. 5 X m Jami m”? M}. = {EOE—MK: KS I wH‘n aflflifipefix. Mvfiuu 663%. Km u”, MEKka-h;oac\ ‘ _ .V ' 5 (So Cum as nu. ngw was} ~l n ...u- E‘fi3vlf'k'5 g) 00L A wVw—c Cfl"[% ‘ L/ l ‘ l ‘ , , r . . ‘ h ‘ (2 J (The moi} i< Maw/kl Y\\ A-‘N‘mr‘mue A}, m' Qame 1’ \Kwil/{n—‘afl A NHLZX «Wan V @(3an3—ggz v3”; (o @2650 935204! Cam 0%— N 633%,. x \ I 72%. "‘7 . G; @i . X" Nym- ><z : ' ‘n‘: g‘:”' wild dim!) : 1 _. LL L' } H : FVCX} Cuff} ‘/ \1 fl T‘X CMTMK Wig] '= \3/2 fix M Na Mum H , , 3:”: n. itcé WH’M EWA" [q Via] "' ‘i’z \(L‘ " 53>- LT' ' ’ - I, ~ ,. \ \ Y\ “KW ”_fi N10; ‘IL v Whoa!" Um "1A, 80A? 191v T W. Mimh'fiu dierNm/d‘im My ~*(W\)L+(fi1 Z 2 . me A Mama: ' ' «519:1» :m r' . ’r .9 '. ,9, M n tot/prawn 5o yiewmmofr— Mowtemc Ev? 6WD $1 $61 ’5’ HL 7N 7'; '713 ‘ {‘AsQL‘C/fl ” n v" 5- WM WML {J9 75-HL-FC m4?” 015% mfifi-‘xa ch81: KLJdLEER I W4. Mfg/x; Lemma. ’L of] a“ (We y g-n 01M “wan-Wad ' 6 « (Wm ‘> :a( $322M =n<vmm van \NMUQ Wl‘Nk/‘(zp {VJ/1H 4m mask (0 4m ‘nm— cm A, ‘ wiry val :mnz'thdA 5 W a ..7 1, . . . .. V :X’lq’v 4 o wmwaej .. M— om}: ant; a»? R?” 5 I V J V Y 5 g : Wm - «Ham xnlreqmrH 0w? 9— d - V Croat" . 0k Jrohé dis-‘y’fiubwhvw 7mg??? - "— hika M U45 \Ft’vflfi ' okafm WDJr N, M nolr Md. (Wm mama: ind. in i H’?\ l \ “0+ GWWCW. —'~{"H$"r Lao 0&7 F 2—509" L "J’VLLH'CLT moms. R'ZMEM *‘kz. "WALK ON ON. STEW Jr Cl mw WM gym/t 5 ‘ O’oxaq'r Rwy»pr Diaérwwvmm 3'? (WEN Lei: Xx X7, .Li‘, "M momma I _ ri ; , '< w ('04! n1 : 71):! H {Xi—Yb)? ;‘—7 0U.me Sum I if 1316+ mumfic‘wzéc % :2 {K}? V". ‘ \ ‘ Mia mde YNS \ We, e,qu aim-advth 4 “£53336 CW Xw (xi—W =-‘ [Cxuvufl— gixx— WERxw #1:; “’0 V ’ 4 . J \l m— } =E[Cx.—u*\-éiéxr v)“ f . \ 0LT wiémw .roi\ 9 MOW; Mjftrht‘y) _ ’ ' r fixiimqf [6’1] } V I Haw H l 2'3} - M.) LaS+ 549.. rem/4% *h‘) {583% , - .- > - “({3} {$54) = in L m +6 { o H _l w M) - 3» 1‘ I ‘ ' ‘ V5 v gnaw = “we Z) a. new \fin ~ 0 :—o ——>4 o- ’ V . ASS" ~ 6% 2 (N— W fim‘fi‘flétmm" «m, )1 Wm) \ 9 + YTL—l '” 7% a: («W-1mg") , _ xfi_zxa>‘<n +2.1 —»<f-+1,m am?” {a \5 “ 2 FT _ min (Kn—LO + HYhirflZ 4' 71:7 304— )2- f—fir. _ ‘1- V VJ. hf ‘ 5 ' {Ll “(794— + n“! h ‘21 0‘“ \L l N “V N W ‘ ~ M 4’, \5’ 0 \b 2 L fiv” (dfi WWW'WLLN) (1% 1; 0H- ? ,9 . . 'z_ ‘ ‘ L l” I I4 ‘ ' SVWKKS {mtgw-‘fiiflci- \hqo ofld (VJ >3‘[*“ 5 I ‘ . . ‘ ‘ . rl M5 I : 7h 81% “16‘- Wl Umfi OE . ’0 N(0 {’ * £441 1:369! W .__, ._.__. éwmwmd: Afiymffivfic 0.? tar 'r' >0 (8“&>0 Sif—L‘r‘ $0 ‘ Ywfim 00d %<+-’%>u———M¥ ,4 we {2 mm ' ’“ ‘A-‘(L 1M;\ J ' .' ~')‘ v 2.:7’71 (A M W 3 M; l " I ‘ OWN ("5 5 MZ/r74\\{\-V»/\‘[U‘3yr F‘i%(flu—WD{Y =i—i%-%+i%a%wrfi% » H 2‘ “‘Agjg—i’lrlfiljgéerfijg : 2—- , ' W; i I i ' J ; l o -n\py.~ i R havquacg' 'M.mHa-n’ 1.45er Hg) is g—t—Vid—t : m LL:§'§VL,0§ m‘z‘ an ~ W “9, a'fifl @370 f E— — Swan Jud/r- m #Lwé? .53- , .V A o 0” 67—173 ’ \(fi 4“-{ at 2n —‘ 3 *2‘9 (Oi “WC-z) ‘ ) IWW I i V 3&me p \3 U i ‘ x ' 1 Ear 50.5. I F b 70.6 5—? ' jzo aid-3.571 diam ’08" 3f— Wes/1‘ 7 a 6% I $12—14 9.” ‘3 (HT Edd ’ ml.—(= 0 iél. an 2 3‘1"— H MK ‘.I «Ln #3:) kw ‘3 Wyn/DH, Xx XL '4th ( if”: _ g z .HAJ‘S {S 3‘ ( _ Jan ’1 A: Zn) (3% m; f r =06" Carl: 2""— JF ViJUU/U'x X5 ) 30.5“ :_ L 7" h '5“ 3M ' . N, MM is mquMc (firm/um! . “‘4 [El/>— = I V a” 7272 4‘. ’1 I I ,. p fl ( ‘_' ‘17. TL“ i W} //‘(. 3 - 21763-6 6hr g ‘ phi war I \rfi ! t ,1?! -— v : Di 3‘; (Xmungfi $NCOJ> E ’ ' ' J; a We” ” 1 A ' ‘ m . {Mn fl 8 (-L a iaJn I I . ‘ I my mariqu Wm. wag-m Mm i . E 50 X1 {(65 F fin (94 v . Q‘lnfigfi”? 9% We mm! «3‘ Lawn &/ - TL?— ' ‘ A (i N 4+ CWO) [’8 +lx-d 7"_ ‘ 365 W 7’. m; Cami/hiya ‘3 who 1 , é , he, Med/6am? ' 53 ;"‘;l a.‘ fig; g . § . vw=¢< (“#376205 , ‘ m z, :n- — o!» 9 [\HO 0 ' ' 2" w W - ' * M_ (.7112. ann N “(04: 21 I E l I l i , ( diffu—cm— ’ wvb'zgmlé ~2>< I 0 )(5d : I; e‘X/P 3490604 =Lk ‘ 15+ LMEe _ cm W? 4/0 hafedfs‘- f '- Uq/J = n ' (ff—3%]? waws—é-‘nflwfie Xmum 7' gm L: ( m ‘ _ g 1? :1”? =‘ (7 l‘ 6 gr) 3 2 fix “AB, L"J1n’—"LL95( I 3 /11’ “’ J”? as. I , 4 ‘ “35 >< “I‘m N [\L(};L0j%.3n2’ \\ T (bl Q 2 mqu +0 XL’M‘“ 9v Log “Mm 7. mix Are/Ha MWLOGL ! x...‘ Xn rid} n Lang; ma Mafia 3; ma! 4» ‘ A . L “Mir 4w shod-0L a u ‘s ‘ (L016) n, . Eab)?! ‘ ‘ if— Ik<h \Nl an -Hndin. “HA (in/45W f: W4im‘ L 1 7w L. n! ‘ ._-'T .6314 Mam/c.1— .. ~H/Ln , - ‘7 5‘ 'S=~5§.><; ’— Wm Tm {Mia .r \Lmke /, 3' X\=X\ Xn=xn :5 :P=x i'; Sufi LtmE " WW x4e ‘ .Xn “ - .. \ , {7(S=s) . r . . ' ' n - a c 1 1 SN Pan’wmd (n 07 80 W33»: LS) 139% n S Ila-u. nag . . _ ' . . ‘ . ' ma ‘ i H’ ("s : ’P(X\='XI _. ~ \ XV] LXM) ZX‘: : 4’_ J50, MGM ' “‘ ' XHZCFD ‘1 ha: .‘fl? ' v I s! .1 u - ” ~ ) C?) CPU-PW!” 120 “unit” (Sysll )h 5 I20 AC5 1" v C: K - ' — I; 2.3“ I mgi —-—-7 chasm? dwmi {m .' w ~ 2' \ r' i: i z 1 {.3 Sn. '2 FOLUrm’ifta/Jfim ‘ _ Lei I m-Ww a a C W? h: m arid. “0 Sn — .r “HMS i ‘ Mtflie i1; "'1 ' (ax/19) +4.14% (Tom; re» ! (1%" E792) is SmE‘dmti- g Xx h iid N( “l_ 44mm 1) : (WW7— e‘lzx’ M P a. ' mm :(m/ A ' ’Wwé Z‘Xu‘ \& SM mm s f ’le r mn Ann fink/{$6 "A! 21' 4 uLLJ/irjflmé’ .-‘m39%83r‘~ ; I U I \I ’1 i m . FAQ-riv-RSM mama/x { _ mm; 4/: B (06%. is vi x - => 3! m = KN =Q= E (.5,r\TC>m—x—\PT(.>2\:~A:\ ‘ ;fi;(\//\:x \TCXPTM Mm arm =h0fl‘ZJH , _ a W I» CLUCS 0+- L ' a/ ‘.\ ‘ 9”? \ (WK) ‘5 < ’IM‘\2/ WK”) ’ln . <; MSW (mvmmce mm Wt ram—WWW): Mm :WZ \c—E\ =17; \Ii—TOz-A: .CTC at CY]? __ : M, '- = :31‘0931-‘5 ’ ‘ .027 -= " hbfl( 3 kaxtar ‘..: : I:T(\:t hCB 2 h N) 771%} gs Malaga— ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

530 Lec 14-17 - ,4-‘ ’ I g kw Dimmsimfi c e(mid Y L:lv...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online