hindi hw 2 - 1 kasha main adhyapak ji ne vidyarthion se kya poocha Adhyapak asked the students what shall we do today Adhyapak ji ne vithyarthion se\"aaj

hindi hw 2 - 1 kasha main adhyapak ji ne vidyarthion se kya...

This preview shows page 1 out of 1 page.

1.kasha main adhyapak ji ne vidyarthion se kya poocha? 2.Ek vidhyartion ka kya sujaav tha? 3.Vidhyarti ka sujaav sunkar adhyapak ji ne kya kaha? 4.Gumne jaane ke baare may ek vidhyarthi kya janana chahata tha? 5.Bharat may gumne jaane ke liye mausam kab achaa rahata hai? 6.April se june thak ka samay kis tarha ke logon ke liye teek rahata hai? 7.Bimar hone se bachne ke liye adhyapak ji ke kya kya sujaav hai?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture