3-Solving Problems by Searching.pptx - Solving Problems by...

This preview shows page 1 - 8 out of 61 pages.

Solving Problems by Searching Doç. Dr. Sevinç İlhan Omurca
Motivation Varsayım: Akıllı ajanlar performanslarını maksimum yapmaya çalışanlardır. Mevcut duruma ve ajanın performans ölçütüne göre Amaç formülizasyonu problem çözmedeki ilk adımdır. Genel olarak bir ajan: farklı eylemleri(actions) yapınca ne ile karşılaşacağını bilip en iyi eylemler dizisini seçmeye çalışır. Bu bir dizi eylem arama prosesi “arama” (search) olarak adlandırılır. Bir arama algoritması problemi giriş olarak alır ve bir çözüm döndürür. Çözüm: sequence of actions . execution phase: Bir kere çözüm bulunduğunda, eylemler yerine getirilir design for the agent: "formulate, search, execute"
Problem Solving Agent Problem Solving Agent: Goal based agent tipidir. design for the agent: "formulate, search, execute“:
Well defined problems and solutions Bir problem formal olarak 5 bileşen ile tanımlanabilir: initial state: ajanın başlangıç durumu. Örneğin haritada Arad da ilk durumda bulunmak Actions: ajanın gerçekleştirebileceği olasık aksiyonların tanımı. Verilen bir s durumuna göre s’de yerine getirilen aksiyonlar kümesi.örneğin arad başlangıç durumunda yerine getirilebilecek aksiyonlar {Go(Sibiu), Go(Timisoara), Go(Zerind)}. Her aksiyonun ne yaptığı tanımı; transition model , bir function RESULT(s, a) ile tanımlanır. S durumunda iken a aksiyonunu alırsa sonuçları döndürür. Örneğin: RESULT(In(Arad), Go(Zerind)) = In(Zerind) . Initial state+actions+transition model: state space model Goal test: verilen bir durumun amaç durum olup olmadığını test eder. Örönek amaç durum: {In(Bucharest)}. Path cost: her yola bir sayısal cost değeri atar. Problem-solving agent kendi persormansını ölçmek için bir cost fonksiyonu seçer. Step cost: bir adımdan diğerine geçerken cost değeri.
Örnek Problemler- Toy problems Vacuum cleaner problemi şu şekilde formülize edilebilir: States: ajan iki lokasyondan birindedir ve bu lokasyon kirlidir yada temizdir. Bu durumda =8 olası durum vardır. Initial state: herhangi bir durum seçilebilir Successor function: left, right ve suck hareketleri sonucu oluşan legal durumlar Goal test: tüm kareler temiz mi? Path cost: her adım 1 cost olarak düşünülür, bu durumda aramadaki adımlar path cost olarak düşünülür. NOT: n lokasyonlu bir enviroment olsaydı 2 üzeri n farklı durum olacaktı. 2 2 2
Complete state space for Vacuum cleaner
8-puzzle Problemi 3x3 lük bir board, 8 tane kare numaralanmış, bir tanesi boş. Standart formülizasyon: States: durum tanımı ile 8 numaralı karenin ve 1 boş karenin yerleri tanımlanır.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture