мэргэжил.xlsx - Хөтөлбөр № Найруулах урлаг/Кино,телеви� театр Элсэлтийн ерөнхий

мэргэжил.xlsx - Хөтөлбөр №...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Х т лб р ө ө ө Ур чадварын шалгалт Монгол хэл 400 Англи хэл Нийгэм 2 Монгол хэл 400 Англи хэл Нийгэм Ж жгийн урлаг ү 400 3 Нийгэм Англи хэл г гдс н даалгавар Ө ө ө 4 Монгол хэл 400 Эссэ бичлэг Нийгэм Харилцан ярилцлага Англи хэл 400 5 Англи хэл Нийгэм Монгол хэл 400 6 Англи хэл Нийгэм 400 Харилцан ярилцлага 7 Англи хэл Зохион бичлэг, эссэ Эссэ бичлэг, Элсэлтийн ер нхий ө шалгалт Босго оноо Найруулах урлаг г гдс н сэдвээр Ө ө ө эссэ бичих /Кино,телевиз, театр/ Ш лэг сонсгол ү анхаарал, ритм, бэлдсэн этюд, г гдс н этюд ө ө ө Дуу чимээний технологи Дуу сонсгол, анхаарал, ритм
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture