TU TUONG HO CHI MINH.pptx - CHu1ee6 u0110u1ec0...

This preview shows page 1 - 8 out of 15 pages.

CHỦ ĐỀ: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH Nhóm 1: Tốc Độ
KHÁI NI M Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội có tính chất lịch sử, sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực giữa các tập đoàn xã hội trong một nước hoặc giữa các nước hay liên minh các nước với nhau. Hòa bình là trạng thái xã hội không có chiến tranh, không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị xã hội. Hòa bình đối ngược với chiến tranh.
THỰC TRẠNG CHIẾN TRANH TRÊN THẾ GIỚI Lục địa Âu Á – Nguyên Mông thế kỉ XIII - XIV Chiến tranh Trăm năm Anh – Pháp (1337 – 1433) Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ( 1914 – 1918) Chiến tranh thế giới lần thứ hai ( 1939 – 1945) VI T NAM Nghìn năm Bắc thuộc Chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ
NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH Do mâu thuẫn giữa các giai cấp, dân tộc, tôn giáo phát triển đến mức gay gắt nhất. Do mâu thuẫn trong nội bộ một dân tộc, tôn giáo. Do mâu thuẫn ý thức giữa các tư tưởng khác nhau => Nguyên nhân của những mâu thuẫn này xuất phát từ tham vọng riêng của từng thực thể con người. Khi những tham vọng này đối chọi nhau

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture