Course Hero Logo

Koolhydraten_en_diabetes.pdf - Koolhydraten en diabetes...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 18 pages.

Koolhydraten en diabetesInformatie voor patiëntenF0041-1011april 2015Medisch Centrum HaaglandenMCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1Postbus 411, 2260 AKLeidschendam070 357 44 44MCH Westeinde, Lijnbaan 32,Postbus 432, 2501 CKDen Haag070 330 20 00
Koolhydraten en diabetes • F0041-1011 • april 20152InleidingKoolhydraten in de voeding hebben een direct effect op de bloedsuiker. Hetis daarom nuttig om een goede basiskennis over koolhydraten te hebben.In deze folder vindt u informatie over koolhydraten in uw lichaam en inuw voeding, het meten en wegen van voeding, variëren met koolhydratenen een rekenvoorbeeld. Ook vindt u een lijst met voedingsmiddelen en hunkoolhydraatgehalte.Wat zijn koolhydratenKoolhydraten is de verzamelnaam voor suikers en zetmeel in voeding endranken. Koolhydraten hebben een grote invloed op de bloedsuiker vaniemand met diabetes en beïnvloeden zo uw gezondheid. Vandaar dat het ergbelangrijk is dat u weet welke voedingsmiddelen koolhydraten bevatten.Koolhydraten in uw lichaamNa het eten of drinken van koolhydraten worden deze in het lichaam omgezetin glucose. De glucose komt via de darmen in het bloed terecht en laat uwbloedsuiker (tijdelijk) stijgen. Hoe hoog uw bloedglucose wordt, hangt onderandere af van de hoeveelheid koolhydraten die u eet en drinkt. Met behulp vaninsuline zal de glucose vervolgens uit het bloed naar uw spieren en organenworden gebracht, zodat uw bloedsuiker weer daalt. Eenmaal in spieren enorganen aangekomen levert glucose daar energie.Koolhydraten in uw voedingEen gezonde voeding bevat koolhydraten. Koolhydraten leveren namelijk eengroot deel van de energie die uw lichaam elke dag nodig heeft.Koolhydraten komen in uw voeding voor in verschillende vormen:Zetmeel: zoals in brood, aardappelen, rijst, deegwaren (macaroni, spaghetti,bladerdeeg) en peulvruchten (bonen, linzen, kapucijners)Vruchtensuiker: zoals in (gedroogd) fruit en vruchtensappenMelksuiker: zoals in melk, karnemelk, yoghurt, kwarkSuiker en toegevoegde suiker: zoals in suikerklontjes, snoep, gebak, jam enlimonade.
Koolhydraten en diabetes • F0041-1011 • april 20153U eet en drinkt waarschijnlijk bij elke maaltijd koolhydraten. De hoeveelheidkoolhydraten die per maaltijd goed voor u is, is afhankelijk van onder andereuw leeftijd, hoeveel u sport en beweegt, welke medicijnen u gebruikt en of uwdiabetes goed is ingesteld.Voor uw bloedsuiker is het gunstig om koolhydraten goed over de dag teverdelen en elke maaltijd ongeveer evenveel koolhydraten te eten.Etiketten lezenOp de meeste etiketten van verpakte voedingsmiddelen staat eenvoedingswaardetabel. In de voedingswaardetabel staat informatie over onderandere het gehalte van vet, eiwit, en koolhydraten in het voedingsmiddel.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 18 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture