\u043c\u0435\u043d\u0435\u0436\u043c\u0435\u043d\u0442ppt1.pptx - Banale pillow One travel pillow endless sleeping possibilities \u0411\u04af\u0442\u044d\u0446 \u2022 \u0417\u043e\u0440\u0438\u043b\u0433\u043e \u2022

u043cu0435u043du0435u0436u043cu0435u043du0442ppt1.p...

This preview shows page 1 - 6 out of 21 pages.

One travel pillow, endless sleeping possibilities Banale pillow
Image of page 1
Your Logo Here Зорилго Бүтээгдэхүүний танилцуулга сонгосон үндэслэл Давуу ба сул талууд Эерэг болон сөрөгөөр нөлөөлж болохуйц хүчин зүйлс Зах зээлд нэвтрүүлэх арга замууд Дүгнэлт Зөвлөмж 2 28/2/2018 Бүтэц
Image of page 2
Your Logo Here Зорилго Ажлын зорилго маань ямарваа нэгэн б тээгдэх нд судал ү үү гаа шинжилгээ хийж т үү нийхээ дутагдалтай болон давуу талуудыг нь зөв олох бас ямар арга замаар зах зээлд нэвтр үү лбэл ил үү х ү м үү ст х ү рэх вэ? гэдэг аргыг олох явдал юм. 3 28/02/2018
Image of page 3
Бидний сонгосон б тээгдэх н нь аялал, нислэг, ү үү ажлын байр гээд хаана ч тав тухтай нойроо авахад тань зориулсан Дэр юм.
Image of page 4
нийг сонгосны учир нь орчин ед х м с янз б рийн газарлуу их аялдаг болсон.Зорисон Үү ү ү үү ү газраа х рч очихийн тулд бид олон цагаар аян замд явах шаардлагатай болдог. нээс ү Үү болоод бид замдаа их ядардаг х з нуруу гээд б х бие их чилдэг.М
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture