EMILIO AGUINALDO y FAMY.docx - EMILIO AGUINALDO y FAMY Si...

This preview shows page 1 out of 1 page.

EMILIO AGUINALDO y FAMYSiEmilióAguinaldo y Famy[1](22 Marso 1869–6 Pebrero 1964) ay isangPilipinongheneral,politiko at pinúnò ng kalayaan, at ang unangPangulo ng PilipinassaRepublika ng Pilipinas(20Enero 1899–1 Abril 1901). Isa siyangbayaningnakibáka para sakasarinlan ng Pilipinas.Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa laban saEspanyanoong 1896. Makaraang magapingEstados UnidosangEspanyanoong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupobilang unangpangulo ng PilipinasnoongHunyo1899. Malakas ang kaniyang loob subalit nilarawangbaguhan sapagkat naniwalang tatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang magingganap at lantad ang mga hangarin ng Estados Unidos hinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuanang isang pag-aaklas mula 1899 hanggang 1901. Nadakip siya sa bandang hulí ng mga AmerikanonoongMarso1901, makaraang makipaglaban sa loob ng dalawang taon. Nanumpa siya ngkatapatan sa Estados Unidos subalit nagsuot ng isang itim nabow tiehanggang sa tuluyang
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture