Samenvatting Algemene Economie 2.docx - Samenvatting Algemene Economie 2 H17 Aanbod van geld 17.1 Functies van geld Geld is een algemeen aanvaard middel

Samenvatting Algemene Economie 2.docx - Samenvatting...

This preview shows page 1 - 4 out of 31 pages.

Samenvatting Algemene Economie 2
Image of page 1
H17 Aanbod van geld 17.1 Functies van geld Geld is een algemeen aanvaard middel waarmee je kunt betalen. Geld kent verschillende functies: 1. Geld als ruilmiddel De primaire functie van geld is die van ruilmiddel. Zonder geld kan een moderne markteconomie niet goed functioneren. Door de ruil te splitsen in twee delen kan er een tijdverschil liggen tussen de verkoop van het ene product en de aankoop van het andere product. Geld kan overal voor gebruikt worden omdat iedereen het accepteert. Bij een hoge inflatie functioneert geld niet meer goed als ruilmiddel. Door een hoge inflatie daalt de koopkracht van geld snel. 2. Geld als rekeneenheid De waarde van goederen drukken we uit in geld. Geld is de rekeneenheid van een moderne markteconomie. Het gebruik van geld als rekeneenheid maakt een economie veel transparanter. Omdat iedereen prijzen in dezelfde eenheid uitdrukt, zijn ze veel beter vergelijkbaar. Mensen zijn daardoor veel minder tijd kwijt aan het zoeken, omrekenen en vergelijken van prijzen. Een hoge inflatie maakt geld als rekeneenheid ongeschikt. Ondernemers moeten prijzen voortdurend aanpassen om de geldontwaarding bij te houden. Landen met een hyperinflatie besluiten daarom vaak om de lokale munt als rekeneenheid te vervangen door een vreemde valuta. 3. Geld als oppotmiddel Een derde functie van geld is die van oppotmiddel of vermogensobject. Je kunt geld bewaren en het in de toekomst gebruiken. Je kunt met geld bestedingen uitstellen door te sparen of bestedingen naar voren te halen door te lenen. En als veel mensen tegelijkertijd gaan sparen of veel gaan lenen heeft dat een grote invloed op de economische groei. In een goederenruileconomie kunnen mensen alleen sparen door goederen op te slaan voor toekomstige consumptie. In een geldeconomie is sparen veel eenvoudiger. Mensen leggen elke maand een deel van hun inkomen opzij. In een land met een hoge inflatie verliest geld zijn functie als vermogensbestanddeel. Mensen die kasgeld aanhouden, merken dat de koopkracht ervan snel afneemt. Ze zullen daarom hun liquide middelen beleggen in bijvoorbeeld onroerend goed. Functie Kenmerk Gevolg van hoge inflatie Ruilmiddel Splitsing van de ruil in twee delen Geen tijdsverschil meer mogelijk tussen verkoop en aankoop Rekeneenheid Eenduidige waardemaatstaf voor producten Onzekerheid over werkelijke waarde van producten Oppotmiddel Vermogensbestanddeel Koopkracht van kasgeld als vermogensobject vermindert snel
Image of page 2
Transactiekosten van geld Het gebruik van geld zorgt ervoor dat mensen veel minder tijd kwijt zijn aan de ruil van goederen. De transactiekosten van de ruil zijn in een economie met geld veel lager dan in een economie zonder geld. De tijdwinst die de toepassing van geld oplevert, kunnen mensen gebruiken om extra producten te maken. Het gebruik van geld zorgt daarom voor een stijging van de arbeidsproductiviteit.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 31 pages?

  • Fall '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture