Antas ng Kakayahang Komunikatibo sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Senior High School sa Dalubh - Dalubhasaan sa Gitnang Mindanao Departamento ng

Antas ng Kakayahang Komunikatibo sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Senior High School sa Dalubh

This preview shows page 1 - 4 out of 20 pages.

Dalubhasaan sa Gitnang Mindanao Departamento ng Senior High Osmeña Drive, Lungsod ng Kidapawan Antas ng Kakayahang Komunikatibo sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Senior High School sa Dalubhasaan sa Gitnang Mindanao Isang Panukalang Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Senior High School sa Dalubhasaan sa Gitnang Mindanao Bilang Bahagyang Pagtupad sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Pagbasa at Pagsulat ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Familgan, Joseph L. Lariosa, Christine Joy B. Oberio, Rolando Jr. A. Paligutan, Lady Lyka B. Sumale, Camille F. Marso 2018
Image of page 1
Panimula Mabilis na nagbabago ang panahon. Patuloy na umuunlad ang teknolohiya at komunikasyon. Kasabay ng mga pagbabagong ito, nagbabago rin ang wika at ang lipunan. Ang wikang Filipino at ang lipunang Pilipino ay kaagapay ng penomenong ito. Bilang isang wikang buhay, patuloy ang mga mauunlad na pagbabago ng Filipino. Ilan sa mga wikang banyaga na nakaiimpluwensya sa ating kabihasnan at ang pag-aambag mula sa ating wikang katutubo. Bukod dito, ang wika natin ay umaagapay rin sa mga pagbabago sa lipunan. Kailangan nitong magbago upang umangkop sa mga intelekwalisadong disiplina (Barnales et. al., 2016) Wika ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan at pakikipag- unawaan sa kapwa. Napakahalaga ng pakikipagtalastasan sa buhay ng isang tao. Sa lahat ng larangan ng buhay, kinakailangan ang pakikipagtalastasan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkaka-unawaan at nagpapalit-palitan ng iba’t ibang ideya, saloobin at damdamin sa ibang tao. Sa punto ng pakikipagtalastasan, kinakailangang unawain ang mga kakayahang komunikatibo. Parte nito ang apat (4) na komponent, ito ang gramatika, sosyo-lingguwistik, strategic at diskorsal (Heramia, 2017). Sa komponent na diskordal, nababatid na ang diskurso ay may kinalaman sa pagsasalita at pagtatalumpati. Marapat lamang na sabihin na ang diskurso ay isang pagbibigay ng pagtalakay sa iba’t ibang paksa, pasulat man o pasalita. Dahil sa diskurso, maraming nalaman ang mga tao mula sa mga taong nagsisipagsulat ng kani-kanilang mga akda at gayundin sa mga taong nakikipagpalitan-tugon sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanilang kausap
Image of page 2
(English, 2007). Samantala, ang kakayahang strategic naman ay ang paraan ng paggamit ng mga “ coping” o “ survival strategies” upang punan ang limitado o imperpektong kaalaman sa tuntunin sa wika at kontekstong saso- kultural para sa maayos na komunikayon at binibigyang kakayahan ang nagsasalita na gumamit ng mga senyas o di berbal na hudyat upang maipahiwatig ng maayos ang mensahe. Ang sosyo-lingguwistik naman ang tawag kung pinapakita ang ugnayan ng wika at lipunan ang kaangkupan ng gmait ng isang wika batay sa iba’t ibang konteksto. Lahat ng nabanggit na komponent ay nakabatay sa wika bilang kasangkapan sa sosyalisasyon. Sa madaling sabi, ang wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa maging ng tao sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan (Agbones et. al., 2016).
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Winter '20
 • Dindo A. Ojeda

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes