Mol - Fakta om molbegrebet.docx - Fakta om mol-begrebet...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Fakta om mol-begrebet6.02 X 1023donuthuller ville dække hele jordens overflade og være 8 km dyb.6.02 X 102350 ører ville kunne stables til månen mindst 7 gange6.02 X 1023Sandkorn (1mm på hver led ) ville dække hele Danmarks areal og nå op i en højde af ca. 1,4 km.6.02 X 1023blodceller ville være mere end antallet af blodceller i

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture