FOLIO SAINS SEMESTER 1.docx - FOLIO SAINS SEMESTER 1(2017 KESAN PEMYALAHGUNAAN DADAH TERHADAP KOORDINASI BADAN DAN KESIHATAN NAME MUHAMMAD SHAKIR RIZMAN

FOLIO SAINS SEMESTER 1.docx - FOLIO SAINS SEMESTER 1(2017...

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

FOLIO SAINS SEMESTER 1 (2017) KESAN PEMYALAHGUNAAN DADAH TERHADAP KOORDINASI BADAN DAN KESIHATAN NAME MUHAMMAD SHAKIR RIZMAN BIN MOHD RAHIMI CLASS SVM 1-A(DELTA 1) INSTRUCTOR MUHAMMAD KHAIRUL AZHAR BIN SOTA ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT 1. MUKA DEPAN 1 2. ISI KANDUNGAN 1 3. PENDAHULUAN 1 4. DEFINISI PENYALAHGUNAAN DADAH 1 5. JENIS-JENIS DADAH 3 6. KESAN PENYALAHGUNAAN DADAH TERHADAP KESIHATAN 1 7. PENUTUP 1 8. RUJUKAN 1 PENGENALAN
SAYA MUHAMMAD SHAKIR RIZMAN BIN MOHD RAHIMI DARI KELAS (SVM1-A / DELTA 2) BERSYUKUR KE HADRAT ALLAH SWT KERANA DIBERI RAHMAT DAN KESIHATAN FIZIKAL SERTA MENTAL UNTUK SAYA MENYIAPKAN FOLIO SAINS YANG TELAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH GURU MATAPELAJARAN SAINS IAITU NUR FATIHAH BINTI DAUD. FOLIO INI DILAKUKAN BERTUJUAN UNTUK MEMENUHI MARKAH PENILAIAN BERTERUSAN. SAYA AMAT BERBANGGA KERANA DAPAT MENYIAPKANNYA DENGAN BIMBINGAN GURU DAN RAKAN SEPERJUANGAN. RIBUAN TERIMA KASIH JUGA DIUCAPKAN KEPADA IBU BAPA DAN AHLI KELUARGA YANG LAIN KERANA MENBANTU SAYA UNTUK MENYIAPKAN FOLIO INI. SAYA DAPAT MENYIAPKAN FOLIO INI PADA WAKTU YANG DITETAPKAN.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture