politisk debat.docx - Formu00e5let med u00f8velsen er at...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Formålet med øvelsen er at få et mere præcist kendskab til de forskellige partier i Folketinget og endvidere på trænet evnen til gruppearbejde og formuleringen af ”egne” synspunkter. Introduktion Vi leger vi nærmer os et Folketingsvalg - intet er afgjort. Ingen partier ser ud til at kunne danne flertal i Folketinget. Der står meget på spil. Det sidste møde og debat mellem partilederne, der bliver vist direkte i TV, kan blive afgørende for valgets udfald. Skriftlig arbejde (maks. 3 sider): I skal: 1. lave en kort redegørelse af partiets historie, udvikling (mandater eller stemmeprocent ved valg) 2. Hvor står partiet politisk og hvem har de samarbejdet 3. Undersøge v.h.a. internettet (særligt partiets hjemmeside) hvilke aktuelle sager partiet har forholdt sig til (dvs. blandet sig i, i den aktuelle debat) – dette skrives som stikord – husk kildehenvisning 4. Undersøge hvordan partiet forholder sig til følgende politiske områder: Velfærd (fx sundhed) Undervisning (herunder omprioriteringsbidrag, heldagsskole og erhvervsskoler vs.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture