{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Elements in atomic # order

Elements in atomic # order - List of Elements in Atomic...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
List of Elements in Atomic Number Order. At No Symbol Name Atomic Wt 1 H Hydrogen 1.00794(7) 2 He Helium 4.002602(2) 3 Li Lithium [6.941(2)] 4 Be Beryllium 9.012182(3) 5 B Boron 10.811(7) 6 C Carbon 12.0107(8) 7 N Nitrogen 14.0067(2) 8 O Oxygen 15.9994(3) 9 F Fluorine 18.9984032(5) 10 Ne Neon 20.1797(6) 11 Na Sodium 22.989770(2) 12 Mg Magnesium 24.3050(6) 13 Al Aluminium 26.981538(2) 14 Si Silicon 28.0855(3) 15 P Phosphorus 30.973761(2) 16 S Sulfur 32.065(5) 17 Cl Chlorine 35.453(2) 18 Ar Argon 39.948(1) 19 K Potassium 39.0983(1) 20 Ca Calcium 40.078(4) 21 Sc Scandium 44.955910(8) 22 Ti Titanium 47.867(1) 23 V Vanadium 50.9415(1) 24 Cr Chromium 51.9961(6) 25 Mn Manganese 54.938049(9) 26 Fe Iron 55.845(2) 27 Co Cobalt 58.933200(9) 28 Ni Nickel 58.6934(2) 29 Cu Copper 63.546(3) 30 Zn Zinc 65.409(4) 31 Ga Gallium 69.723(1) 32 Ge Germanium 72.64(1) 33 As Arsenic 74.92160(2) 34 Se Selenium 78.96(3) 35 Br Bromine 79.904(1) 36 Kr Krypton 83.798(2) 37 Rb Rubidium 85.4678(3) 38 Sr Strontium 87.62(1) 39 Y Yttrium 88.90585(2) 40 Zr Zirconium 91.224(2) 41 Nb Niobium 92.90638(2) 42 Mo Molybdenum 95.94(2) 43 Tc Technetium [98] 44 Ru Ruthenium 101.07(2) 45 Rh Rhodium 102.90550(2) 46 Pd Palladium 106.42(1) 47 Ag Silver 107.8682(2) 48 Cd Cadmium 112.411(8) 49 In Indium 114.818(3) 50 Sn Tin 118.710(7) 51 Sb Antimony 121.760(1) 52 Te Tellurium 127.60(3) 53 I Iodine 126.90447(3) 54 Xe Xenon 131.293(6) 55 Cs Caesium 132.90545(2)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online