u0420u0443u0441u044cu043au0430...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

1 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет Кафедра міжнародної економіки та аналітичної економії Доповідь на тему : «Значення «Руської правди» - основного кодексу законів Київської Русі» Виконала студентка гр.. ЕКР – 21с Кур’ян Анастасія Перевірив: асистент Фуканчик Галина Мирославівна
2 Львів 2017 Зміст Вступ 1. Походження і джерела виникнення «Руської правди» 2. Економічна думка в Україні часів середньовіччя. Висновки Використана література
3 Вступ Найбільшою пам’яткою руського права є «Руська правда». Списки Руської правди дійшли до нас у великій кількості, але їхня єдина класифікація відсутня. Руська правда була кодексом давньоруського феодального права. Її норми лежать в основі Псковської і Новгородський судних грамот і наступних законодавчих актів не тільки українського, але і литовського права. У статтях Руської правди говориться про встановлення права феодальної власності не тільки на землю й угіддя, але і на рухоме майно: коней, бобрів, знаряддя виробництва та ін. Для епохи Руської правди характерним об'єднанням сільського населення була сусідська громада. Вона виросла в процесі розкладання сімейної громади. Найдавніша частина Руської правди - є записом більш старих норм зробленої при князі Ярославі Володимировичі. Її іноді називають «Правдою Ярослава» (1016р.). Ця частина складається з перших 16 статей «Короткої Правди». За нею випливає «Покон вірний» (1024 р.), автором обидвох частин є Ярослав Мудрий, в яких він обмежував кровну помсту( принцип око за око, зуб за зуб ) і вводилося поняття грошового штрафу. Наступною частиною збірника є «Правда Ярославичів»( 1072р.), тобто синів Ярослава Великого, редакція більш складна по складу і містить у собі безліч князівських законів виданих між серединою XI і початком XIII ст., систематизованих і хронологічно перемішаних. Загалом у най йдеться про повну відмову від кровної помсти і вводиться термін «вотчина». Опісля був доданий устав Володимира Мономаха (1113 р.), в якому обмежувалася діяльності лихварів. У 40-их роках ХІІ століття було видано «Просторову правду». Історичне значення «Руської правди» полягає у детальній характеристиці руського суспільства, у зміцненні державного устрою держави та як-не-як вважається першим юридичним способом утримання влади в державі. Основний зміст Руської правди відображає інтереси князівського господарювання. При порівнянні окремих її частин чітко видний ріст князівської влади і розширення князівського суду.
4 Походження і джерела виникнення «Руської правди» Руська Правда - найдавніший руський збірник законів сформувався протягом Х1-Х11 ст., але окремі її статті ідуть у язичницьку давнину. Перший текст був виявлений і підготовлений до печатки В.Н. Татищев у 173 р. Зараз мається більш ста списків, що сильно розрізняються по складу, обсягу і структурі. Назва пам'ятника відмінна від європейських традицій, де аналогічні збірники права одержували чисто юридичні заголовки - закон. На Русі в цей час були відомі поняття «статут». «закон», «звичай», але кодекс позначений легально-моральним терміном «Правда».

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture