testi_IEED_dlya_studentiv (1).doc -...

This preview shows page 1 - 4 out of 66 pages.

ТЕМА 1. Предмет, методологія та функції історичної економічної науки…..1.Американські дослідники, нобелівські лауреати з економіки 1993 р. Д.Норт та Р.Фогель на основі поєднання результатів свої наукових досліджень розвинули кліометрію -: 1) один із напрямів економічної думки, об'єктом дослідження якого є низка економічних та неекономічних інститутів, що перебувають у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку і які відіграють вирішальну роль в соціально-економічних процесах країни;2) напрям в економічнй науці, який базується на неокласичній методології, захищає принципи економічної свободи, саморегульованої економічної системи та вільної конкуренції;3) напрям в економічній науці, у межах якого застосовують стандартний інструментарій неокласичної теорії до аналізу ролі та значення соціальних інститутів угосподарській практиці;4) напрям в економічній науці, предметом вивчення якого є економічна історія, яку досліджують за допомогою низки сучасних статистчних методів та математичного моделювання.2.Неоінституціоналізм - це:1) один із напрямів економічної думки, об'єктом дослідження якого є низка економічних та неекономічних інститутів, що перебувають у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку і які відіграють вирішальну роль в соціально-економічних процесах країни;2) напрям в економічнй науці, який базується на неокласичній методології, захищає принципи 1
економічної свободи, саморегульованої економічної системи та вільної конкуренції;3) напрям в економічній науці, у межах якого застосовують стандартний інструментарій неокласичної теорії до аналізу ролі та значення соціальних інститутів у господарській практиці;4) галузь економічної науки, предметом вивчення якої є економічна історія, яку досліджують за допомогою низкисучасних статистчних методів та математичного моделювання.3.Економічна наука, як самостійна галузь знаньсформувалась в епоху: 1) виникнення перших універистетів у Європі;2)виникнення класичної політичної економії;3) формування перших державних утворень;4) первісного нагромадження капіталу;5) виникнення економічної думки античного світу.4.У кінці ХІХ - початку ХХ ст. у США виник інституціоналізм -:1) один із напрямів економічної думки, об'єктом дослідження якого є низка економічних та неекономічних інститутів, що перебувають у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку і які відіграютьвирішальну роль в соціально-економічних процесахкраїни;2) напрям в економічнй науці, який базується на неокласичній методології, захищає принципи економічної свободи, саморегульованої економічної системи та вільної конкуренції;3) напрям в економічній науці, у межах якого застосовують стандартний інструментарій неокласичної теорії до аналізу ролі та значення соціальних інститутів у господарській практиці;4) галузь економічної науки, предметом вивчення якої є економічна історія, яку досліджують за допомогою низки 2
сучасних статистичних методів та математичного модедювання.5.Відповідно до моделі наукових революцій Т.Куна:1) історичніетапирозвиткунауковихзнаньвиокремлюють на основі процесу зміни науковихпарадигм;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture