KONSEPTONG PAPEL.docx - KONSEPTONG PAPEL GALVEZ, MARIANNE...

This preview shows page 1 out of 1 page.

KONSEPTONG PAPELGALVEZ, MARIANNE ELLAJ B.12-H.E BIKA SETEYEMBRE 27 2019“ANG NAIAMBAG NI EMILIO AGUINALDO”SiEmilióAguinaldo(22 Marso 1869–6 Pebrero 1964) ay isangPilipinongheneral, politiko at pinúnò ng kalayaan, at ang unangPangulongPilipinassaRepublika ng Pilipinas(20 Enero 1899–1 Abril 1901).Isa siyangbayaningnakibáka para sakasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niyaang isang bigong pag-aalsa laban saEspanyanoong 1896. Makaraang magapi ngEstadosUnidosangEspanyanoong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupobilang unangpangulo ng PilipinasnoongHunyo1899.jMalakas ang kaniyang loob subalit nilarawang baguhan sapagkat naniwalangtatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad ang
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
ADAM SMITH
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture