Ugeopgave om Netto.pdf - Ugeopgave 1 Det er vigtigt for Netto at v\u00e6re opm\u00e6rksom p\u00e5 samspillet mellem de tre punkter i (som vist nedenfor best\u00e5r af

Ugeopgave om Netto.pdf - Ugeopgave 1 Det er vigtigt for...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Ugeopgave 1. Det er vigtigt for Netto at være opmærksom på samspillet mellem de tre punkter i kommunikationsmodellen (som vist nedenfor). Kommunikationsmodellen består af tre punkter: I kommunikationsmodellen viser den vejen fra afsender til modtager. Som afsender skal budskabet formidles gennem et medie, og i Nettos tilfælde benytter de sig af deres hjemmeside. De kommunikerer til modtageren ved at bruge deres hjemmeside til at formidle deres budskab, og derfor er det også vigtigt at Netto vedholder en rød tråd gennem deres medie. Er der for mange informationer samlet på et sted - i Nettos tilfælde, en side - kan der skabes støj for modtageren, og støj = mindre opmærksomhed på Nettos budskab til modtageren. Netto skal også være opmærksom på hvilken målgruppe deres modtagere er. Det er en vigtig faktor i deres skabelse af budskabet, da målgrupper kan variere meget fra hinanden. På Nettos hjemmeside er der holdt fokus på de tre faktorer fra designmodellen:
- Funktion - Teknik/Økonomi - Æstetik Disse tre faktorer hænger sammen og påvirker hinanden, så derfor er det vigtigt at man holder en god balance, så der ikke skabes støj og forvirring hos modtageren. Funktion For at have en god funktion, har Netto været opmærksom på teksten, om den er nem at læse, om der er for meget eller for lidt information på den enkelte side, om billederne passer til indholdet og om sproget er tilpasset målgruppen. Netto holder deres hjemmeside nem og enkel. De bruger stor og kort skrift, som gør det nemt for modtageren at komme hurtigt videre til det modtageren skal bruge. Teknik/økonomi For at kunden/modtageren skal have tillid til afsenderen (Netto) og have lyst til at bruge hjemmesiden igen, skal der være styr på teknikken. Det dur ikke at der er links, som ikke virker, og der er billeder, som ikke vil loade. Det vil få modtageren til at synes hjemmesiden er uprofessionel. Her har Netto sørget for at deres links dur og at der ikke er sjusket med teknikken. Når Netto vælger en hjemmeside at sende deres budskab til modtageren, så skal Netto også huske den økonomiske del af hjemmesiden. De skal være opmærksomme på hvad driften af hjemmesiden koster, hvad opdatering, udvikling og print af materiale koster og prisen for udvikling af funktionalitet. Æstetik Æstetik handler om udseendet af mediet. Netto har taget mærke i at gøre deres hjemmeside ren og ordentlig at se på. De har kørt med samme skrifttype og samme enkelthed for hver fane i deres hjemmeside. Som æstetik også handler om, så har Netto kørt en sammenhæng i hele deres hjemmeside, som farvetema - grå og gul - og samme placering af links og andre faner i deres menu.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture