3.Talk with tourists Magzine -01-IZ.pdf - TALK WITH TOURISTS magazine 01 T\u001fp ch\u001e Tr\u001d chuy\u001cn c\u001bng T\u001ay 01 \u0110\u001eI \u0110I\u001dU V\u001d T\u001cP CH\u001b S\u0019 01 02 V\u001d CH\u001aNG T\u001eI

3.Talk with tourists Magzine -01-IZ.pdf - TALK WITH...

This preview shows page 1 - 5 out of 23 pages.

TALK WITH TOURISTS magazine 01
Image of page 1
01 Đ.notdef.038I ĐI.notdef.128U V.notdef.128 T.notdef.109P CH.notdef.002 01 Tạp chí - Talk with tourists ghi lại những câu chuyện của các bạn sinh viên với du khách nước ngoài tại Hà Nội. Những cuộc gặp gỡ có thể rất tình cờ - ở Bờ Hồ, ở Công viên, ở đâu đó trên phố, hay được ghi lại qua những hành trình cùng nhau khám phá Hà Nội của các bạn sinh viên với những người bạn nước ngoài . Đó không hẳn là những chuyến “dẫn tour” mà là đơn giản là một ngày “ tôi đưa bạn đi chơi” V.notdef.128 CH.notdef.042NG T.notdef.038I 02 Những câu chuyện thú vị về mọi chủ đề, được viết bằng song ngữ Anh - Việt hy vọng sẽ giúp các bạn đọc có hứng thú hơn với việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong thực tế Hãy nói tiếng Anh nhiều hơn để giao lưu với bạn bè quốc tế và hơn hết hãy biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam các bạn trẻ nhé! Thân ái! Idea Zone Creative Team T.notdef.047p ch.notdef.073 Tr.notdef.039 chuy.notdef.063n c.notdef.051ng T.notdef.040y S.notdef.055 01 Gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn trong CLB Talk with tourists đã cung cấp tư liệu cho IZ hoàn thành tạp chí này!
Image of page 2
Nghia had such a wonderful day with a tourist from Canada. She’s a vegetarian and shared a lot of things about it with him. Here is their interesting conversation Bạn Nghĩa đã có một ngày tuyệt vời với một một du khách đến từ Canada. Cô ấy ăn chay và đã chia sẻ rất nhiều thứ với bạn Nghĩa. Và đây là hội thoại của 2 bạn: Nghia (N): How long have you been a vegetarian? N: Bạn ăn chay bao lâu rồi? Tourist (T): About 19 years T: Khoảng 19 năm rồi. N: Wow, it’s a long time. When did you start? N: Oh, lâu quá rồi nhỉ. Bạn bắt đầu ăn chay từ khi nào? T: When I was a child, I don’t remember exactly, maybe 4 or 5 years old. T: Từ khi tôi còn bé, thực ra mình không nhớ rõ lắm,, khoảng 4 hoặc 5 tuổi gì đó N: And are there other vegetarians in your family? N: Trong gia đình bạn có ai ăn chay nữa không? T: Oh, all members in my family are vegetarian T: Tất cả mọi người đều ăn chay. N: Really? Is it likely to be popular in your country? N: Thật sao? Hình như ăn chay khá là phổ biến ở nước bạn thì phải? T: It depends on each region. I live in an area having a lot of vegetarians T: Tùy từng vùng, như chỗ tôi sống thì có khá nhiều người ăn chay N: So people at all ages ? How about children and the elderly? N: Vậy mọi người ở các độ tuổi đều ăn chay à bạn? Người già người trẻ thì sao? Vegetarian /ˌvedʒəˈteriən/ (n) người ăn chay Depend /dɪˈpend/ (v) tùy thuộc vào, phụ thuộc vào Region /ˈriːdʒən/ (n) vùng , miền The Elderly /ˈeldərli/ ( người cao tuổi ) 02 VEGETATIAN-ĂN CHAY
Image of page 3
03 T: In Canada I think there are more young people doing it than the elderly. How about in Viet Nam? It is popular too? T: Ở Canada. Tôi thấy người trẻ ăn chay nhiều hơn. Còn Việt Nam thì sao? Nó cũng phổ biến chứ? N: It’s not really common here, not many people are vegetarian in Ha Noi. But it’s not difficult for foreign tourists to find some vegetarian restaurants in Ha Noi. Do you like Vietnamese vegetarian food?
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes