5.Tap san Ha Noi trong mat Tay - 02.pdf - H\u00c0 N\u1ed8I TRONG M\u1eaeT \u201cT\u00c2Y\u201d T\u1eacP SAN H\u1eccC TI\u1ebeNG ANH TH\u1ef0C T\u1ebe TH\u00da V\u1eca NH\u1ea4T Ha noi in the eyes

5.Tap san Ha Noi trong mat Tay - 02.pdf - Hu00c0 Nu1ed8I...

This preview shows page 1 - 8 out of 37 pages.

HÀ Nuni1ED8I TRONG Muni1EAET “TÂY” Tuni1EACP SAN Huni1ECCC TIuni1EBENG ANH THuni1EF0C Tuni1EBE THÚ Vuni1ECA NHuni1EA4T Ha noi in the eyes of foreign friends 02
Image of page 1
ÐƠN Vuni1ECA THuni1EF0C HIuni1EC6N
Image of page 2
CÁCH Huni1ECCC TIuni1EBENG ANH HIuni1EC6U QUuni1EA2 QUA Tuni1EACP SAN Đọc kỹ chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Việt để xem cách dịch Xem kỹ phần phiên âm của các từ để phát âm chuẩn Check lại bằng từ điển Oxford để nghe phiên âm Oxford online: Nghiên cứu cách phân tích từ, cụm từ và ngữ pháp. Việc sử dụng cụm từ rất quan trọng, các bạn độc giả không nên học từ đơn lẻ Các cấu trúc ngữ pháp hay nên ghi lại và tự luyện tập Đọc đi đọc lại nhiều lần tập san để ghi nhớ lâu hơn. 01 02 03 04 Ch.notdef.096c c.notdef.028c b.notdef.047n h.notdef.117c t.notdef.055t!
Image of page 3
SPECIAL MUSICAL INSTRUMENT NHẠC CỤ ĐẶC BIỆT 01 LET ME TREAT YOU ĐỂ TÔI CHIÊU ĐÃI BẠN 02 DELICIOUS SMOOTHIE SINH TỐ NGON 03 SPEAK ENGLISH WITH ME NÓI TIẾNG ANH VỚI TÔI NHÉ 04 nuni1ED9i dung contents
Image of page 4
HA NOI IN THE EYES OF FOREIGN FRIENDS At the musical instrument store Ryan: What kind of musical instrument is this? It looks strange Student: Yeah, it’s very special, just one string you see Ryan: How to play? Can you show me ? ....... Oh, so difficult. This is the first time I try to play this one. So interesting but it’s not easy to play Student: You can play guitar, right? Ryan: Yeah, I can but this one is much more difficult to play. It’s new experience to me special musical instrument 01
Image of page 5
hà nuni1ED9i trong muni1EAFt tây Tại cửa hàng nhạc cụ Ryan : Đây là loại nhạc cụ gì vậy? Trông lạ nhỉ Student: ừ, nó rất đặc biệt. Chỉ một dây thôi nhé, cậu thấy không Ryan : Chơi thế nào đây? Bác chỉ cho cháu với ....... ồ, khó quá. Đây là lần đầu tiên mình thử cái này. Thú vị thật nhưng mà chẳng dễ chơi chút nào. Student : Cậu có thể chơi ghita mà, đúng không? Ryan : ừ, nhưng cái này khó chơi hơn nhiều. Một trải nghiệm mới với mình đấy. Bạn sẽ dịch Đàn bầu như thế nào ra tiếng Anh? Giống như Áo dài, Bánh chưng hay Phở cũng vậy, thay vì dịch ra tiếng Anh, bạn hãy dạy người nước ngoài sử dụng tiếng Việt. Hamburger không mấy ai dịch ra là bánh mì kẹp thịt đúng không? Vậy đừng băn khoăn khi phải dịch:Áo dài, bánh chưng, hay đàn bầu ra tiếng Anh nhé! nhuni1EA1c cuni1EE5 đuni1EB7c biuni1EC7t 01
Image of page 6
Musical instrument (n) /ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/ nhạc cụ Strange /streɪndʒ/(adj) lạ Special /ˈspeʃl/(adj) đặc biệt String /ˈstrɪŋ/ (n) dây, dây đàn Six-string guitar: đàn ghi ta 6 dây Guitar /gɪˈtɑːr/ (n) đàn ghi ta Experience /ɪkˈspɪəriəns/(n) trải nghiệm Nếu bạn đã quen từ experience có nghĩa là kinh nghiệm thì hãy sử dụng thêm nghĩa trải nghiệm nữa để cách nói thú vị hơn Experience (v) động từ cũng có nghĩa là trải nghiệm I want to experience something new Tôi muốn trải nghiệm điều gì mới 1 Words & Phrases Tuni1EEB và cuni1EE5m tuni1EEB TIP Cuni1EA8N THuni1EACN Vuni1EDAI NHuni1EEENG Tuni1EEA QUEN THUuni1ED8C Rất nhiều bạn phát âm sai những từ sau do thói quen nói theo tiếng Việt. Một số nhạc cụ như: Piano Thói quen: pi a nô ( sai) Phát âm chuẩn: /piˈænoʊ/ ( pi -a- nâu ) ( Anh - Anh) - (pi-e-nâu ) ( Anh - Mỹ ) Violin Thói quen: vi - ô - lông
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes