MGA PAMAYANANG PILIPINO SA HARAP NG PAGBABAO.docx - MGA PAMAYANANG PILIPINO PAGBABAGO(1565-1872 SA HARAP NG Iba\u2019t ibang antas ng pagbabago sa

MGA PAMAYANANG PILIPINO SA HARAP NG PAGBABAO.docx - MGA...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

MGA PAMAYANANG PILIPINO SA HARAP NG PAGBABAGO (1565-1872) Iba’t ibang antas ng pagbabago sa prekolonyal na lipunan Mga pangyayaring nagtulak sa pagsakop ng Espanya sa Pilipinas: 1) Merkantilismo – isang political ideology/paniniwala na ang kayamanan at kapangyarihan ng isang bansa ay ayon sa dami ng ginto at pilak na pagmamay-ari nito (nakalap sa pamamagitan ng spice trade o pananakop) 2) Relihiyon – Reconquista Kontekstong Pangkasaysayan bago 1565 Espanya – matagumpay na Reconquista ng Iberia mula sa mga Muslim (711 ~ 1492) o Dinastiyang Habsburgo (1492 ~ 1700) Bumuo ng alyansa sina Reyna Isabel (Madrid) at Haring Ferdinand (Aragon, Barcelona) at itinatag ang kaharian ng Espanya Kastila ~ Kastilyano o Merkantilismo – paghahangad ng mga rekado Alitang Espanya at Portugal para sa kapangyarihan at impluwensiya sa Iberia at Europa Tunggaliang Kristiyano – Muslim Mercantilist Empire of the Spanish, 1650 Espanya: may unified territory at may teritoryo din sa South Italy o Sicily, Austria, Netherlands, Latin America (except Brazil), at Pilipinas At first, the Iberian powers: Portugal and Spain, had everything their way. Early on they came to an agreement, endorsed by the Pope in Rome, that pretty much divided the planet between them. The Treaty of Todesillas (1494) delimited a meridian through the Atlantic Ocean, equivalent to 35° W. East of this meridian (Brazil, Africa, India and Indonesia) was a Portuguese maritime monopoly and everything west of it (the Americas minus Brazil) was a Spanish monopoly. In 1529 they signed the Treaty of Zaragoza , which basically used the 142° E meridian in the Pacific Ocean for the same purpose. Konteksto (1) Kolonyalismo (2) Ruta (3) Merkantilismo (4) Katolisismo Discovery (pagtuklas) Arrival (pagdating) Mga Pamayanang Pilipino sa Harap ng Pagbabago 1565 – Legazpi ~ Cebu 1635 – Juan Cerezo de Salamanca ~ Zamboanga Fort sa Zamboanga City Naging urong-sulong, depende sa lakas ng sultanato 1745 – Pag-aalsang agraryo (Tagalog) Pag-aalsa dahil lumalawak ang mga lupain o haciendang pagmamay-ari ng simbahan Before 1745: o Nag-alsa ang mga datu at mga babaylan o Hindi pumayag ang pari na ilibing ang isang Pilipino o Pagbayad ng tribute o Polo y servicio 1872 – GomBurZa Binitay sila dahil inimplicate sila sa Cavite Mutiny dulot ng sekularisasyon o Regular – may order (e.g. Jesuit, Dominican) o Secular – hindi miyembro ng order; kadalasan ay mga Pilipino o Lahat ng Pilipinong pari ay secular; ibig- sabihin wala silang simbahang inaasikaso dahil sila’y katutubo o Sekularisasyon – pagbuo ng national identity Instrumento ng Pananakop 1) Polo y servicio o forced labor – kinukuha ang mga katutubo upang magputol ng kahoy 2) Kristiyanisasyon 3) Reduccion – sapilitang pagpapalipat sa isang sentral na lugar na malapit sa simbahan (plaza complex) 4) Tributo – tax; naging sedula Plaza Complex – sentro kung saan matatagpuan ang simbahan, gusali ng gobernador/gobernadorcillo, at bahay ng mga mayayaman Christianization at Hispanization Pagbabagong Pulitikal Pamayanan sa gilid ng dagat at ilog Plaza Complex Mas sibilisado
Image of page 1
Mas madali ang pagkolekta ng buwis
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Spring '00
 • Lanta

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture