3. IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA.pptx - KONSEPT ONG PANGWIK A IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA \u25a0 Wikang Pambansa \u25a0 Wikang Panturo \u25a0 Wikang Opisyal \u25a0

3. IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA.pptx - KONSEPT ONG PANGWIK...

This preview shows page 1 - 8 out of 22 pages.

KONSEPT ONG PANGWIK A
Image of page 1
IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA: Wikang Pambansa Wikang Panturo Wikang Opisyal Bilingguwalismo Multilingguwalismo Homogenous at Heterogenous na Wika Lingguwistikong Komunidad Unang Wika at Ikalawang Wika
Image of page 2
WIKANG PAMBANSA Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary , ang wikang pambansa ay tumutukoy sa isang wikang ginagamit nang pasalita at pagsulat ng mga mamamayan ng bansa . Nag-iisang wika na ginamit batay sa kultura ng lipunan. Batayan ng identidad o pagkakakilanlan ng tao. Ang Filipino ay de jure at de facto na wika ng bansa. De jure – legal at naaayon sa batas na Filipino ang wika. De facto – ginagamit at tinatanggap ng mayorya ng mamamayang Pilipino.
Image of page 3
Artikulo XIV, Seksyon 6–9 ng Konstitusyong 1987; Seksyon 6: “Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Dapat magsagawa ng hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang daluyan ng opisyal na komunikasyon at bilang pagtuturo sa sistemang pang- WIKANG PAMBANSA
Image of page 4
Wika ng Pantu ro
Image of page 5
Wikang ginagamit na midyum o daluyan ng pagtuturo at pagkatuto sa sistema ng edukasyon. Ito ang wikang gamit ng guro upang magturo sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng wikang panturo, nauunawaan ng mga mag-aaral ang pangkalahatang nilalaman at kasanayan sa isang tiyak na asignatura o larangan. WIKANG PANTURO
Image of page 6
WIKANG PANTURO Ipinapatupad sa Pilipinas ang Bilingual Education Policy (BEP) noong 1987 ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Spring '17
 • digong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture