Workshop.pdf - il WORKSHOP MEASURING TOOLS \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e27\u0e31\u0e14 \u0e01\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e08\u0e33 \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d i Semi i i

Workshop.pdf - il WORKSHOP MEASURING TOOLS...

This preview shows page 1 - 4 out of 10 pages.

il'WORKSHOP"il620610001MEASURINGTOOLSจำชื่อi.ประโยชน์เครื่องมือวัดกึ่งละเอียดiSemi-Precisionวะไม่ต้องการความแม่นยำมากบรรทัดเหล็กsteelrulesbg-ความแม่นยำในการอ่านหน่วยเมตริกบาง,20cmDgiiหน่วยอังกฤษ8,นาง,32inchiฟุตเหล็ก(MechanistSteehฟุตเหล็กที่มีด้ามเรียกว่า"ฉากเหล็ก"2มีขอเกี่ยวปลายใช้เกี่ยวงาน"Hookrvle"ฟุตพับFoldingsteelเสามารพับได้พกพาสะดวกตลับเมตรทำจากเหล็กบาง2M3MบรรทัดวัดลึกcDepthgage)วัดความลึก,บรรทัดวัดรองcshortlength)วัดความกว้างร่องเล็กวงเวียนเหล็กDividersใช้เขียนวงกลมส่วนโค้งบนชิ้นงานโลหะ,ใช้ถ่ายระยะวงเวียนบรรทัดcThammel)ใช้แทนกรานรัศมีส่วนโค้งมากเหล็กตอกPvnchกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางในการเจาะรูด้วยสว่านคาลิปเปอร์Caliperลักษณะคล้ายdividerแต่ใช้งานต่างกันคาลิปเปอร์วัดนอกcoutside)คาลิปเปอร์วัดในcinside)คาลิปเปอร์ขาเดียวcoddteg/Hermaphrodite)ใช้ขีดเส้นตรงที่ขนานกับงาน,หาจุดศูนย์กลางวัตถุทรงกระบอกคาลิปเปอร์ถ่ายระยะ
Background image
620610001เครื่องมือวัดละเอียด(Precision)ต้องการความแม่นยำมาก"ไมโครมิเตอร์วัดนอกcoutside)วัดลึก(Depthlวัดในcinside)วัดเกลียวcscrewthread)*2นํอมี40เกลียว399000P1||รู๋_|.|1.หน้าสัมผัสFace2.ก้านเลื่อนSpindle-3.ล็อคนัทLocknvt4.ปลอกในsleeve5.เมนนัทmainnvtการอ่านค่าMicrometer.สกรูปรับเมนนัทScrewadjvstingnutขีดใหญ่ปลอกใน100xm=×+.นัทปรับปลอกนอกThimbleadjvstingnvtขีดเล็กปลอกใน0.025×m=y8.แรพเซ็ตRatchetขีดบนปลอกนอก.อาxm=zg.ปลอกนอกThimblel,×+y++=ค่าที่อ่านได้0.วง×นิ้ว.ด้ามถือFrameเวอร์เนยคลิปเปอร์ที่มีความละเอียดนะ.เอาความยาวงง.มาแบ่งเป็น20ส่วนเท่ากันวัดนอก"|วุศุวัดลึก|didingJawวัดใน1.5.LockSeale2.JawวัดนอกFrame-2วัดใน3.mainscale"แบ่งเป็นส่วนเรา7.DeepScaleวัดลึก4.vernieraale+/"แบ่งเป็น8ส่วน7/128
Background image
16206100011HANDTOOLSHปากกาจับชิ้นงานยึดจับชิ้นงานให้มั่นคงส่วนที่ใช้จับเรียกว่าAwการบอกขนานของปากกาจับชิ้นงานบอกตามความยาวของปากกาจับปากกาจับชิ้นงานที่เคลื่อนย้ายได้Idamp)มี2ชนิดคือc-damp,parallelclampตะไบ:ขัดแต่งผิวปาดหน้าชิ้นงาน1จำแนกตามความยาวclengthl|Y2จำแนกตามรูปร่าง(Shape)3จำแนกตามลักษณะฟันccut)4จำแนกตามเกรดของฟันlGradeofcvt):ความหยาบการเลือกใช้ตะไบขนาดชิ้นงานชิ้นงานใหญ่ตะไบใหญ่ความเรียบโค้งแบนผิวเรียบโค้งผิวโค้งขอบของชิ้นงานขอบเหลี่ยมเหลี่ยมแต่งผิวตะไบแบบฟันเดี่ยวcsmgleat)ชนิดของโลหะเนื้อแข็งsecondcutเหล็กอ่อนBastardทองเหลือง/อะลูมิเนียมCurvedไม้ฟันบุ้ง(Rasp)ความถี่ในการดันตะไปควรคงที่50ครั้งต่อนาที.-เลื่อยมือสูญเสียเนื้อโลหะน้อยโลหะที่ถูกเลื่อยไม่เกิดการบิดเบี้ยว"แบบยืดหยุ่นiFkxibleขังเฉพาะขอบฟัน2แบบแข็งตลอดcAllhard)ความหยาบของฟันระยะพํทช์เบอร์เจน.
Background image
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes