Hjemmeopgave 3.docx - Maria Kristine Su00f8by...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Maria Kristine Søby Københavns Universitet, Økonomi Hold 2 Hjemmeopgave 3 Opgave 1: a) I denne opgave skal jeg beregne de fire prisindeks Laspeyres, Paasche, Fisher og Jevons med år 2009=100, og præsentere prisudviklingen. Til at udregne de fire prisindeks har jeg brugt Tabel 1 fra det udleveret bilag, og data er konstruerede til opgaven. Først har jeg udregnet Laspeyres prisindeks, som er et aritmetisk gennemsnit af prisstigningerne. Når man udregner Laspeyres låser man mængderne fast til år 0, det er altså et indeks med faste vægte. Formlen ser således ud: P LA 0: t = i = 1 n p t i q 0 i i = 1 n p 0 i q 0 i 100 Et eksempel på udregningen kunne være prisindekset for år 2012: 65 50 + 70 100 + 120 20 70 50 + 50 100 + 100 20 100 = 120,5 . Fordelen ved at lave Laspeyres er at prisindekset kan laves med det samme man kender udviklingen i de enkelte priser. Ulempen er at man kommer til at overvurdere prisstigningen, grunden til at Laspeyres overvurderer prisstigningen er pga. manglede substitution. Efter at have udregnet Laspeyres, udregnede jeg Paasche prisindeks, som er et harmonisk gennemsnit af de enkelte prisstigninger. Mængderne er løbende vægte i modsætning til Laspeyres og de bliver udskiftet hvert år, hvilket gør at de varer der er steget i pris mindre vægt og omvendt. Formlen ser således ud: P PA 0: t = i = 1 n p t i q t i i = 1 n p 0 i q t i 100 Et eksempel på udregningen kunne være prisindekset for år 2011: 67 60 + 65 90 + 115 19 70 60 + 50 90 + 100 19 100 = 113,7 . Ulemperne ved Paasche er at det både kræver kendskab til prisudviklingen og mængdeudviklingen, som man typisk først kender noget senere, Paasche har også en tildens til at undervurdere prisstigningen, grunden til at Paasche undervurderer 1
Maria Kristine Søby Københavns Universitet, Økonomi Hold 2 prisstigningen er at man antager at forbrugerne allerede substituerer deres forbrug i basisåret, på trods af at de ikke møder de nye relative priser før i år 1. Når man har Paasche og Laspeyres kan man udregne Fisher, som er et geometrisk gennemsnit af de to forrige prisindeks. Formlen ser således ud: P F 0: t = P LA P PA Et eksempel på udregningen kunne være prisindekset for år 2012: Vi har Laspeyres som er 120,5 og Paasche som er 116,7 120,5 116,7 = 118,6 Da det er et gennemsnit af to andre prisindeks ligger dette mellem de to indeks, men det gør det ikke nødvendigvis mere rigtigt end Laspeyres og Paasche. Til sidst udregnede jeg Jevons prisindeks, som er et vejet geometrisk gennemsnit af prisstigningerne på varerne. I Jevons bruger man budgetandelene som vægte og dermed tager man til dels højde for substitution.. Formlen ser således ud: p t i p 0 i ¿ ¿ P J 0: t = i = 1 n ¿ Et eksempel på udregningen kunne være prisindekset for år 2010: 68 70 70 50 70 50 + 50 100 + 100 20 ¿ 60 50 50 100 70 50 + 50 100 + 100 20 110 100 100 20 70 50 + 50 100 + 100 20 = 110 , 0 Al data ligger i Tabel 1.a i bilaget, og for at præsentere udviklingen bedst muligt har

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture