Dansk - Dansk Det fors\u00f8mte for\u00e5r(analyse Vi har at g\u00f8re med romanen det fors\u00f8mte for\u00e5r som er skrevet af Hans Scherfig i mellemkrigstiden

Dansk - Dansk Det forsu00f8mte foru00e5r(analyse Vi...

This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

DanskDet forsømte forår (analyse) Vi har at gøre med romanen det forsømte forår, som er skrevet af Hans Scherfig i mellemkrigstiden 1919-1940, men bogen var udgivet i 9.april 1940. Historien er fiktiv eftersom den er blevet opfundet af Hans Scherfig selv, men undergenren er psykologi, fordi romanen tager udgangspunkt i forskellige psykologiske karakter såsom Edvard Ellestrøm som lider af angst på grund af sin frygt for lektor Blomme. Genrefortællingen af handlingen kunne være undergenren psykologi som prøver at give os et indblik i hvordan eleverne har det i deres tanker og hvordan de føler. I min handlingslinke/tidslinje har jeg brugt Geogebra 6 hvoraf jeg viser de vigtigste steder og vendepunkter i handlingen Lav eventuelt en handlingslinje/tidslinje med de vigtigste steder og vendepunkter i handlingen.1.Lektor Blomme skal fortage sin normale spassere tur. 2.Lektor Blomme bliver forgiftet af et maltbolsje og dør.3.Lektor Blommes studenter bliver inviteret til en* jubilæumsfest, hvor de snakker med. hinanden om job, det personlige liv osv. 4.Edvard Ellestrøm indrømmer at han dræbte lektor Blomme. 5.Edvards kammarater tror ikke på ham eftersom de alle sammen er fulde.Den første konflikt i Det forsømte forår er lektor Blommes død som muligvis fremkommer på grund af en forgiftning af et maltbolsje. Da vi kommer længere i historien, bliver konflikten rykket til morderen, og hvorfor han/hun dræbte lektor Blomme. Eftersom hovedpersonen har dræbt lektor Blomme ved hjælp af stryknin ville han bestå sine eksamener uden tøven og han skal ikke længere tænke på de forskellige foranstaltninger såsom at være forberedt og svare rigtigt hver eneste gang lektor Blomme kunne stille et spørgsmål. Romanen er en rammefortælling og derfor foregår den udenfor den originale tid. Derfor fremkommer der også flashbacks.
Romanen er også in media res eftersom vi begynder direkte ind midt i en beretning, uden indledende præsentation.Vi får også fortalt historien i 3. persons fortæller, fordi historien bliver fortalt af en fortæller som er udenfor for historien, og bliver fortalt inde for flere år som fremgår på grund af flashbacks og falshforwards. Med dette kan vi præsentere de forskellige tidforløb hvor de forskellige bipersoner og hovedpersonen har oplevet og hvordan romanen hænger sammen. Vi begynder med at lektor Blomme foretagelse af sin normale spassere tur og forgiftning af et maltbolsje. Derefter bliver en efterforskning sat i gang og efter en grundig undersøgelse i lektor Blommes lejlighed og hans familiemedlemmer fandt man ud af at han ikke havde kemikalier eller giftstoffer i hans hus. Efter at lektor Blomme døde blev hans gamle studenter inviteret til en jubilæumsfest hvoraf de snakker om deres personlige liv og job.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture