{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cap10 - Cap 10 Proiectarea si dezvoltarea de aplicatii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cap. 10. Proiectarea si dezvoltarea de aplicatii orientate obiect Dezvoltarea de sisteme orientate obiect pare a fi, la prima vedere, mai complicata si de durata mai mare decat dezvoltarea aplicatiilor traditionale. In realitate, durata si costurile dezvoltarii de aplicatii orientate obiect sunt mult mai mici. Etapa fundamentala in cadrul acestui proces o constituie cea de proiectare a sistemului, chiar daca este evident ca structura interna a acestuia este irelevanta pentru utilizatori. S-a constatat de asemenea ca succesul aplicatiilor orientate obiect depinde in principal de doi factori: 1. Existenta unei viziuni arhitecturale coerente si bine definite Arhitectura unui sistem orientat pe obiecte cuprinde atat structura claselor si interactiunea dintre obiecte, cat si impartirea aplicatiei in module si nivele de abstractizare. Cateva conditii in vederea realizarii unei arhitecturi corecte: - nivele de abstractizare bine definite - clase avand interfete bine definite, a caror modificare provoaca schimbari minime asupra celorlalte clase - modificarea modului de implementare a unei clase nu are repercursiuni asupra interfetei sau implementarii celorlalte clase - arhitectura sistemului este simpla, realizata prin abstractii si mecanisme obisnuite 2. Urmarea unui ciclu de dezvoltare atat iterativ cat si incremental bine administrat Exista in principal doua tipuri de cicluri de dezvoltare: - ciclu de dezvoltare nedefinit. In acest caz, este imposibil de stiut viteza dezvoltarii sistemului, momentul la care va fi finalizat, calitatea sistemului ramanand permanent sub semnul intrebarii. Este posibila ca o parte din eforturile depuse sa fie ineficiente, asadar costurile dezvoltarii sa fie foarte mari. - reguli clare care stabilesc fiecare aspect al ciclului. In acest de-al doilea caz, este impiedicata creativitatea si experimentul, care ar putea produce o aplicatie avand calitate sporita. Cerintele
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}