{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

capitolul3 - CAPITOLUL 3 control Implementarea structurilor...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR DE CONTROL 3.1. Implementarea structurii secvenţiale 3.3. Implementarea structurilor repetitive 3.2. Implementarea structurii de decizie 3.4. Facilităţi de întrerupere a unei secvenţe Algoritmul proiectat pentru rezolvarea unei anumite probleme trebuie implementat într-un limbaj de programare; prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul instrucţiunilor . Instrucţiunea descrie un proces de prelucrare pe care un calculator îl poate executa. O instrucţiune este o construcţie validă (care respectă sintaxa limbajului) urmată de ; . Ordinea în care se execută instrucţiunile unui program defineşte aşa-numita structură de control a programului. Limbajele moderne sunt alcătuite pe principiile programării structurate . Conform lui C. Bohm şi G. Jacobini, orice algoritm poate fi realizat prin combinarea a trei structuri fundamentale: structura secvenţială; structura alternativă (de decizie, de selecţie); structura repetitivă (ciclică). 3.1. IMPLEMENTAREA STRUCTURII SECVENŢIALE Structura secvenţială este o înşiruire de secvenţe de prelucrare (instrucţiuni), plasate una după alta, în ordinea în care se doreşte execuţia acestora. Implementarea structurii secvenţiale se realizează cu ajutorul instrucţiunilor: Instrucţiunea vidă Sintaxa: ; Instrucţiunea vidă nu are nici un efect. Se utilizează în construcţii în care se cere prezenţa unei instrucţiuni, dar nu se execută nimic (de obicei, în instrucţiunile repetitive). Exemple: int a; . . . . . . int j; ; for ( ;; ) { 41 3 Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul schemei logice ( figura 3.1.): Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul pseudocodului : instr1; instr2; . . . . . S1 S2 Sn Figura 3.1. Schema logică pentru structura secvenţială
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control . . . . } Instrucţiunea expresie Sintaxa: expresie; sau: apel_funcţie; Exemple: int b, a=9; double c; b=a+9; cout<<a; c=sqrt(a); clrcsr(); //apelul funcţiei predefinite care şterge ecranul; prototipul în headerul conio.h Instrucţiunea compusă (instrucţiunea bloc ) Sintaxa: { declaratii; instr1; instr2; . . . . } Într-un bloc se pot declara şi variabile care pot fi accesate doar în corpul blocului. Instrucţiunea bloc este utilizată în locurile în care este necesară prezenţa unei singure instrucţiuni, însă procesul de calcul este mai complex, deci trebuie descris în mai multe secvenţe. 3.2. IMPLEMENTAREA STRUCTURII DE DECIZIE (ALTERNATIVE, DE SELECŢIE) Reprezentarea prin schemă logică şi prin pseudocod a structurilor de decizie şi repetitive sunt descrise în capitolul 1. Se vor prezenta în continure doar instrucţiunile care le implementează. Instrucţiunea if : Sintaxa: if ( expresie ) instrucţiune1; [ else instrucţiune2; ] Ramura else este opţională .
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern