capitolul6 - CAPITOLUL 6 Funcii FUNCII 6.1. Structura unei...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CAPITOLUL 6 Funcii FUNCII 6.1. Structura unei funcii 6.4. Tablouri ca parametri 6.2. Apelul i prototipul unei funcii 6.5. Funcii cu parametri implicii 6.3. Transferul parametrilor unei funcii 6.6. Funcii cu numr variabil de parametri 6.3.1.Transferul parametrilor prin valoare 6.7. Funcii predefinite 6.3.2.Transferul prin pointeri 6.8. Clase de memorare 6.3.3.Transferul prin referin 6.9. Moduri de alocare a memoriei 6.3.4.Transferul parametrilor ctre funcia main 6.10.Funcii recursive 6.11.Pointeri ctre funcii 6.1. STRUCTURA UNEI FUNCII Un program scris n limbajul C/C++ este un ansamblu de funcii , fiecare dintre acestea efectund o activitate bine definit. Din punct de vedere conceptual, funcia reprezint o aplicaie definit pe o mulime D (D=mulimea, domeniul de definiie), cu valori n mulimea C (C=mulimea de valori, codomeniul), care ndeplinete condiia c oricrui element din D i corespunde un unic element din C. Funciile comunic prin argumennte : ele primesc ca parametri (argumente) datele de intrare, efectueaz prelucrrile descrise n corpul funciei asupra acestora i pot returna o valoare (rezultatul, datele de ieire). Execuia programului ncepe cu funcia principal, numit main . Funciile pot fi descrise n cadrul aceluiai fiier, sau n fiiere diferite, care sunt testate i compilate separat, asamblarea lor realizndu-se cu ajutorul linkeditorului de legturi. O funcie este formata din antet si corp: antet_funcie { corpul_funciei } Sau: tip_val_return nume_func (lista_declaraiilor_param_ formali) { declaraii_variabile_locale instruciuni return valoare } Prima linie reprezint antetul funciei, n care se indic: tipul funciei, numele acesteia i lista declaraiilor parametrilor formali. La fel ca un operand sau o expresie, o funcie are un tip , care este dat de tipul valorii returnate de funcie n funcia apelant. Dac funcia nu ntoarce nici o valoare, n locul tip_vali_return se specific void . Dac tip_val_return lipsete, se consider, implicit, c acesta este int . Nume_funcie este un identificator. Lista_declaraiilor_param_formali (ncadrat ntre paranteze rotunde) const ntr-o list (enumerare) care conine tipul i identificatorul fiecrui parametru de intrare, desprite prin virgul. Tipul unui parametru poate fi oricare, chiar i tipul pointer. Dac lista parametrilor formali este vid, n antet, dup numele funciei, apar doar parantezele ( ) , sau (void) . Corpul funciei este un bloc, care implementeaz algoritmul de calcul folosit de ctre funcie. n corpul funciei apar (n orice ordine) declaraii pentru variabilele locale i instruciuni. Dac funcia ntoarce o valoare, se folosete instruciunea return valoare . La execuie, la ntlnirea acestei instruciuni, se revine n funcia apelant....
View Full Document

Page1 / 33

capitolul6 - CAPITOLUL 6 Funcii FUNCII 6.1. Structura unei...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online