Ugeseddel 6 (uge 43).pdf - Sandsynlighedsteori og Statistik...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Sandsynlighedsteori og StatistikUge 43Thomas H. JørgensenBaseret p˚a original af Anders Rahbek, Heino Bohn Nielsen og Mette EjrnæsØkonomisk Institut, Københavns Universitet, efter˚ar 2018.Emne:Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger (X, Y).Forelæsningerne Uge 41 (ugen inden efter˚arsferien) og kap.6.Tæthed for (X, Y),E(·), V(·) ogCov(X, Y) og lidt transformationer som feks.X+Y.Øvelsesgang 1 i uge 43:Opgaverne U43.1.1–U43.1.4 nedenfor. Se ogs˚a oplæg nedenfor.Øvelsesgang 2 i uge 43:Opgaver: U43.2.1 (Opgave 6.2 fra bogen genskrevet), U43.2.2 (Næsten identiskmed Opgave 6.5 i bogen), U43.2.3 (genskrivning af Opgave 6.6), U43.2.4 ogU43.2.5.Opgaver fra bogen: 6.4 og 6.21.Ekstra (optional) opgave 6.14 fra bogen.Afleveringsopgave til Uge 44:Aflever Opgave U44.A nedenfor eller Opgave 6.14 fra bogen (eller begge). Vælg selv!1
Opgaver U43:Opgave U43.1.1Lad (X, Y) være en to-dimensional stokastisk ligefordelt vektoraA= (0,1)×(0,1) med tæthedsfunktion givet vedp(x, y) = 1A(x, y).1. Udregn sandsynligheden for atP(X <0.1, Y<0.6). Forklar hvordan mangrafisk kan vise sandsynligheden for en ligefordeling p˚aA.2. Udregn sandsynligheden forP(0.25X <0.75,0.4Y <0.6).3. Udregn sandsynligheden for atP(X <0.1).4. Find den marginale fordeling forX.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture