Ugeseddel 4 (uge 40).pdf - Sandsynlighedsteori og Statistik...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Sandsynlighedsteori og StatistikUge 40Thomas H. JørgensenBaseret p˚a original af Anders Rahbek, Heino Bohn Nielsen og Mette EjrnæsØkonomisk Institut, Københavns Universitet, efter˚ar 2018.Emne:Kapitel 3+4: Diskrete fordelinger [Forelæsningerne uge 39].Øvelsesgang 1 i uge 40:Forbered opgaverne: 3.4, 3.13, 3.14, 4.5, 4.6Ekstraopgave (optional): 4.14 .Øvelsesgang 2 i uge 40:Forbered opgaverne:4.4 og opgave A om forsikring (se nedenfor).Ekstraopgave (optional): Opgave H nedenforAfleveringsopgave til uge 41:ingen1
Opgave A: Cykelforsikringer fortsat.Antag at nu i stedet at du udbyder cykelforsikringer. I tilfældet af at en forsikrings-tager f˚ar stj˚alet en cykel udbetales 4000 kr. Sandsynligheden for at cyklen bliverstj˚alet i løbet af et ˚ar er 5%. Antag at hver forsikringstager maksimalt kan f˚a stj˚aleten cykel om ˚aret. Prisen for en cykelforsikring er 400 kr.1. Antag at der er 10 som har tegnet forsikring, og at sandsynligheden for at hveraf disse personer f˚ar stj˚alet en cykel kan betragtes som uafhængige med den

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture