Trashegimia dhe polimorfizmi.pdf - Kapitulli 8 Trashigimia dhe polimorfizmi i klasave Prof Ass Dr Isak Shabani Objektivat Trash\u00ebgimia Metodat set dhe

Trashegimia dhe polimorfizmi.pdf - Kapitulli 8 Trashigimia...

This preview shows page 1 - 9 out of 27 pages.

Kapitulli 8 Trashigimia dhe polimorfizmi klasave Prof. Ass. Dr. Isak Shabani i
Image of page 1
Objektivat Trashëgimia Metodat set dhe get Plimorfizmi Interfejsi/ndërfaqja Prof. Ass. Dr. Isak Shabani | Programimi në Java 2
Image of page 2
3 Trashegimia Përdorimi i një klase të vetme për të modeluar dy ose më tepër entitete që janë të ngjashme por kanë edhe ndryshime nuk është një projekt i mirë. Mekanizmi inheritance - projekton dy ose më tepër entitete që janë të ndryshëm por ndajnë shumë tipare të përbashkëta. Së pari përcaktojmë një klasë që përmban tiparet e përbashkëta të entiteteve. Pastaj përcaktojmë klasat si zgjerim i klasës së përbashkët, të tilla që ato trashëgojnë cdo gjë nga klasa bazë. Prof. Ass. Dr. Isak Shabani | Programimi në Java
Image of page 3