[WORKBOOK]_Boost your vocabulary_Cam9_Dinhthang.pdf - LỜI...

This preview shows page 1 - 5 out of 80 pages.

LI GII THIUChào các bn,Các bạn đang cầm trên tay cuốn “Boost your vocabularyCambridge IELTS 9 - Workbook” được biênson bi mình và các bn trong team IELTS Family. Cuốn sách được viết nhm mục đích giúp cácbạn đang muốn ci thin vn tvng cho phần thi Reading trong IELTS. Sách được viết da trên nntng bCambridge IELTS ca Nhà xut bản Đại hc CambridgeAnh Quc.Trong quá trình thc hin, mình và các bạn trong nhóm đã dành tương đối nhiu thời gian đểnghiêncu cách thức đưa nội dung sao cho khoa hc và ddùng nht vi các bạn đọc. Tuy vy, cun sáchkhông khi có nhng hn chếnhất định. Mọi góp ý đểci thin ni dung cun sách mọi người xin givemail[email protected]Trân trng cảm ơn,Đinh Thắng
TÁC GI& NHÓM THC HINĐinh ThắngGiáo viên dy IELTS ti Hà Ni tcuối năm 2012.Chng chngành ngôn ngAnh, đại hc Brighton, Anh Quc, 2016.Tng làm vic ti tchc giáo dc quc tếLanguage Link Vit Nam (2011-2012).Hc bng bán phn (75%) ca khóa hc thc snằm trong chương trình ErasmusMundus.Facebook: dinhthangielts| Website: www. ielts-dinhthang.com… cùng các bạnNgc Anh, Tn Phong, Âu Lê, Luyn Linh, Thu Anh.
BOOST YOUR VOCABULARY - CAMBRIDGE IELTS 9 | WORKBOOK1Tài liu gc Cambridge IELTS caNXB Đại hc Cambridge-Mua sách gc tilinkBiên tp cuốn sách Boost your vocabulary này được thc hin biĐinh Thắng&IELTS Family-Các nhóm thc IELTSHƯỚNG DN SDNG SÁCH WORKBOOKSách dành cho các bạn đã học cun Boost your vocabularyCambridge IELTS 9 do teamIELTS family thc hin.Tt nht, các bn nênhc xong ít nht 3 cun Boost(Ví dcun 9,10,11 hoc cun 9,10,12)thì mi chuyển sang giai đoạn ôn tp trong cun Workbook này. Vì quá trình ôn tp cunWorkbook có thngn thi gian ca bạn, trong khi đọc mt cun Boost mi có thgiúp bạn “vôtình” gặp li các tđã học và tsngm tnhiên hơn.Vậy nên, nếu bạn chưa học xong 3cuốn Boost, thì chưa nên học theo cun này.* Nếu bạn đã học xong 3 cun Boost thì chc chắn lượng tvng ca bạn đã tăng rồi, và cácbn có ththc hiện các bước sau đểgiúp bn cng clại lượng tvựng đó:Bước 1:Điền nghĩa của t(tiếng Anh hoc tiếng Việt đều được) vào ct bên phi cun sáchnày. Lúc điền có thđối chiếu ngcnh gcct bên trái.Bước 2:Trường hp bạn quên nghĩa của tnào đó,hãy xem ví dliên quan đến tđócui mỗi passage đểđoán nghĩa. Ví dụsau passage 1, test 1, cun Workbook 9 này có ts1= synthetic đã được gii thiutrong bng, ct bên phi.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 80 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Three
Professor
N/A

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture