ASSIGNMENT.docx - IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN SEMESTER SEPTEMBER OUMH1103 PENGAJIAN JARAK JAUH NO MATRIKULASI 970120115046001 NO KAD

ASSIGNMENT.docx - IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN SEMESTER SEPTEMBER OUMH1103 PENGAJIAN JARAK JAUH NO. MATRIKULASI : 970120115046001 NO. KAD PENGNEALAN : 970120115046 NO. TELEFON : 013-7949010 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : JOHOR BAHRU
Image of page 1
ISU KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN .............................................................................................................................. 1 2.0 PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KESESAKAN TREN ........................................................ 2 2.1 MASALAH KEKURANGAN GERABAK DAN PENAMBAHAN GERABAK. ..................... 2 2.2 TREN LEWAT PADA MASA YANG DIJADUALKAN. ............................................................ 2 2.3 SERING MENGALAMI KEROSAKAN TREN DAN PERLU DISELENGGARA .................. 3 3.0 KESIMPULAN ............................................................................................................................... 4 4.0 RUJUKAN ...................................................................................................................................... 5 i
Image of page 2
1.0 PENGENALAN Malaysia adalah negara yang mempunyai sistem pengangkutan yang moden dan besar pada masa kini. Pengangkutan rel adalah salah satu sistem pengangkutan pertama yang ada di Malaysia. Terdapat beberapa jenis pengangkutan rel iaitu perkhidmatan tren elektrik (ETS), transit aliran ringan (LRT), keretapi tanah melayu (KTM). Pelbagai rangkaian pengangkutan awam yang mampu memberikan kemudahan kepada rakyat untuk menjalani kehidupan seharian. Kecanggihan pengangkutan awam di negara ini terutama di ibu negara dikatakan lumpuh pada waktu puncak. Sepatutnya pengangkutan awam seperti sistem transit aliran ringan (LRT), tren komuter Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) merupakan nadi kepada pergerakan warga kota, namun ia gagal menampung keperluan pada waktu puncak [CITATION Utu08 \l 17417 ]. Walaupun terdapat pelbagai jenis pengangkutan rel yang disediakan tetapi terdapat juga isus-isu yang timbul daripada pengguna yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Penyebab dan isu yang selalu dibangkitkan adalah kekurangan
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture