Ny bog kap 36 svinepest får jorden til at ryste under store danske handelshuse.pdf

This preview shows page 1 out of 1 page.

i1-Iten Onsdag den 15. januar 2020 INDLAND I Erhverv 3 Svinepest får jorden til at ryste under store danske handelshÙse Prisen svinekød svinger voldsomt historisk høje niveauer. Det øger risikoen for tab i store danske handeishuse som Nowaco og Tomex. I LARS ATTRUP I [email protected] De voldsomme udbrud afsvi nepest i Asien udløser dra matiske prisudsving histo fisk høje niveauer. Det øger risikoen for tab i store danske handeishuse som Nowaco og Tomex. Her har man spændt sikkerheds bælteme og forsøger koncen treret at navigere sikkert gen nem turbulensen. »Priserne har været vanvit tigt højt oppe, og det med fører, at risikoen i vores for retning vokser. Når priserne er højt oppe, kan der kom me pludselige, store prisfald. Det kan nogle af vores købere til at springe fra, selv om de har betalt et betydeligt depositum, påpeger Tom Andersen, der er medejer og stifter af nordjyske Tomex, der omsætter for 1,6 mia. kr. Tomex tjener typisk et fast beløb pr. ton svinekød, hvil ket betyder, at indtjenings marginen opgjort i procent falder, når priserne er meget høje. »Vi kan ikke bare hæve avancen,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture