EN - grammatik .pdf - inspo.dk Engelsk grammatik Opgave A...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

inspo.dk 1 Engelsk grammatik Opgave A Fejlsætninger 1.Therefore we would like to ask for your co-operation.1.1Rettelse:Ordstillingsfejl. Engelsk har ligefrem ordstilling, og derfor byttes der om på subjektet ’we’ og første verbum i verballeddet ’would’ så subjektet kommer først. 2.The man is a fool and he doesn’t seem to be trustworthy. 2.1Rettelse:Fejl i forbindelse med do-omskrivning. Når man bruger do-omskrivning er to do det eneste finitte verbum, mens sætningens hovedverbum skal være i infinitiv. 3.Today’s keynote speaker is a leading environmentalist who has contributed to several documentaries on green issues. 3.1Rettelse: Kongruensfejl. Subjektet ’keynote speaker’ er singularis og det skal derfor være ’has’. Hjælpeverbet ’have’ omskrives fra pluralis til singularis, så subjekt og verballed passer. 4.Some of Norfolk’s men were badly wounded, and the duke himself had a narrow escape. 4.1Rettelse: Forkert ordklasse. Ordet narrowly er et adverbium, men lægger sig til substantivet escape. Kun adjektiver kan beskrive substantiver, og derfor omskrives narrowly til narrow. 5.Buckingham Palace has always insisted that it does not comment on the private affairs of members of the royal family. 5.1Rettelse:På engelsk må man aldrig have en præposition efterfulgt af en that-sætning. Her løses problemet ved at fjerne on.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture