Juridisk metode inkl eksempel.pdf - Subsumption Juridisk...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Subsumption / Juridisk metode Fakta Alle oplysninger der er givet Retsfaktum • De oplysninger som er retligt relevant

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture