agama kajian kes.docx - MPU 2312 Tajuk Kajian Kes(Islam dan hak milik Nama Kursus Pengajian Islam Nama Mohammad Badri Shah Hafidz bin Mohd Bazli No Kad

agama kajian kes.docx - MPU 2312 Tajuk Kajian Kes(Islam dan...

This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

MPU 2312 Tajuk : Kajian Kes (Islam dan hak milik) Nama Kursus : Pengajian Islam Nama : Mohammad Badri Shah Hafidz bin Mohd Bazli No. Kad Pengenalan : 020123-10-0879 Program : 1D MPP1 Nama Pensyarah : Puan Harianti binti Rokman 1 | P a g e
Image of page 1
ISI KANDUNGAN NO PERKARA MUKA SURAT MARKAH PENUH 1 Penghargaan 1 2 2 Pengenalan 2 -3 10 3 Laporan kes 4 -5 10 4 Faktor 6 10 5 Kesan 7 10 6 Cadangan penyelesaian 8 10 7 Iktibar / pengajaran 9 10 8 Rumusan 10 5 9 Rujukan 11 5 2 | P a g e
Image of page 2
PENGHARGAAN Bismillahirahmanirahim.. Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah saya, Pn. Puan Harianti binti Rokman kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan suksesnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya yang memberi saya sokongan untuk menyiapkan kerja kursus ini. Mereka telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai saya berjaya menghabiskan tugasan ini. Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alpa. Mereka membantu sayadengan menjawab setiap pertanyaan yang saya uterakan kepada mereka. Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam membuat kerja kursus ini. Terima kasih. 1 | P a g e
Image of page 3
1.0 PENGENALAN Mencerobohi harta bermaksud mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah di sisi syarak seperti mencuri, merompak, menipu dan rasuah. Manakala merosakkan harta pula ialah memebelanjakan harta pada perkara-perkara yang tidak memeberikan manfaat kepada pemiliknya atas orang lain seperti membazir, boros atau kedekut. Pencerobohan harta dilakukan dalam berbagai-bagai bentuk. Bentuk-bentuk pencerobohan harta adalah seperti mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah danzalim seperti mencuri, menipu dan merompak. Selain itu, mendapatkan harta dengan cara pecah amanah seperti menyalahgunakan kuasa, memberi dan menerima rasuah. Akhir sekali, mengabaikan hak-hak yang wajib keatas harta seperti tidak mengeluarkan zakat. Sebagai contoh, situasi yang mencerobohi harta dan merosakkan harta adalah seorang lelaki yang menyamar sebagai jemaah mencuri duit tabung masjid sebanyak RM13,000 di Masjid Sultan Ibrahim dan akhirnya dapat ditangkap oleh pihak polis berdasarkan siasatan dan selepas pengecaman dibuat menerusi rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di Masjid tersebut. Selain itu, situasi lain menyebabkan mencerobohi harta dan merosakkan harta ialah kes rasuah.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Summer '18
 • LOW

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes