Wang ialah suatu dikenali dan diterima umum oleh masyarakat.docx - 1.0 PENDAHULUAN Wang ialah suatu dikenali dan diterima umum oleh masyarakat Ciri \u2013

Wang ialah suatu dikenali dan diterima umum oleh masyarakat.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

1.0 PENDAHULUAN Wang ialah suatu dikenali dan diterima umum oleh masyarakat. Ciri – ciri wang ialah diterima umum, tahan lama, mudah dikenali serta mudah dibawa, penawaran yang terhad, boleh dibahagikan kepada unit kecil, kualiti yang seragam. Fungsi wang pula ialah sebagai alat perantaraan pertukaran yang digunakan untuk membeli atau menjual barang dan perkhidmatan serta urusniaga dapat dilakukan dengan dengan mudah dan cekap tanpa memerlukan kehendak yang serentak. Alat pengukur nilai dan unit akaun nilai barangan dapat dinyatakan dalam unit (RM) dan nilai barang dapat dihitung, dicampur dan direkod dalam unit akaun. Bank adalah sebuah institusi kewangan di mana aktiviti utama adalah bagi bertindak seperti satu ejen pembayaran untuk para pelanggan dan untuk meminjamkan wang. Ia adalah sebuah institusi untuk menerima, menyimpan dan pinjaman bank. Bank moden pertama telah ditubuhkan dalam Itali di Geona pada 1406, namanya adalah Banco di San Giorgo ( Bank of St. George). Kata bank berasal dari Bahasa Itali banca, yang diambil dari bahasa Jerman dan bermakna bangku. Ini adalah kerana pada awalnya, peminjam wang di utara Itali biasanya memberikan khidmat di tempat awam dan mempunyai kerusi dan meja sendiri. Kata bankrupt pula berasal dari banca rotta yang bermakna bangku pecah. Biasanya bank menghasilkan untung dari bayaran pinjaman atas khidmat yang diberikan dan faedah dari pinjaman. Bank berfungsi mengumpul dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang pelbagai atau yang biasa dikenal dengan fungsi Financial Intermediary. 1 | P a g e
Image of page 1
2.1 DEFINISI WANG Definisi wang Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, wang ialah sejenis alat pertukaran yang mempunyai harga atau nilai tertentu dan diakui sah. Malaysia menggunakan mata wang ringgit dan sen. Wang juga bersinonim dengan duit. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, duit ialah kepingan logam yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga dan sebagainya yang dicap menjadi syiling. Duit juga diistilahkan sebagai kertas yang dicap dengan nilainya sekali yang diterima atau diberikan ketika menjual atau membeli sesuatu. Ahli ekonomi mendefinisikan istilah wang melalui dua aspek, iaitu daripada aspek fungsi dan aspek fizikal. Daripada aspek fungsi, wang ialah alat pertukaran, unit nilai, penimpanan nilai dan alat piawai bayaran tertangguh. Daripada aspek fizikal pula, wang terbahagi kepada tiga jenis, iaitu wang syiling, kertas dan buku-buku cek. Wang mestilah mempunyai nilai yang stabil dan kuasa beli yang tetap untuk memberi keyakinan kepada orang ramai. Wang boleh didefiniskan sebagai benda-benda yang diterima oleh orang ramai sebagai alat pertukaran di antara barang-barang dan perkhidmatan dalam urusniaga jual beli. Wang diperkenalkan oleh manusia untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi oleh sistem ekonomi barter. Sistem ekonomi barter adalah ekonomi di mana manusia menukarkan barang-barang yang dimiliki secara langsung untuk memperolehi barang-barang yang dikehendaki. Dalam ekonomi
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Summer '18
 • LOW

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes