Seminarium 4 (uppgift 4) - Fru00e5ga 4 a TOTALT X Y X^2...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Fråga 4: a) X Y X^2 Y^2 X * Y 18 8 324 64 144 44 52 1936 2704 2288 31 30 961 900 930 38 31 1444 961 1178 36 30 1296 900 1080 26 25 676 625 650 24 8 576 64 192 51 45 2601 2025 2295 22 3 484 9 66 30 16 900 256 480 TOTALT 320 248 11 198 8 508 9 303 Regressionslinjen Y=a+bx För att beräkna ovanstående formel skall du beräkna ut b och a. Se Regressionskoefficienten! b = 1,426 a = - 20.86 Y= -20.86+1.43x b) 400 000 / 10 000 = 40 Y = -20.86 + 1.43 x 40 Y = 36.34 410 000 / 10 000 = 41 Y = -20.86 + 1.43 x 41 Y = 37.77 Förväntas spara 1.43 Kkr mer (37.77 - 36.34) c) Rita ut ett vanligt diagram och sätt ut alla X och Y värden, därefter drar du ett streck i mitten av alla värden! Vid streckets slut skall du skriva in regressionslinjen. d)
Image of page 1
Korrelationskoefficienten → r = 0.9096 e) Variationsorsak Kvadratsumma (SS) Antal frihetsgrader (MS) Regression Residual SSR: 1950,6 SSE: 407 1 n-2 1950,6 50,9 Totalt SST: 2357.6 n-1 262 Residualstandardavvikelsen = 7.1 Determinationskoefficienten = 0.83 (kolla om denna stämmer överens med korrelationskoefficienten, genom att ta 0.9096^2)
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19
 • förkasta ho, vanligt diagram, Y=a+bx För

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture