3oFylladioFysikhII07 - Ασκήσεις για τ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ασκήσεις για το μάθημα Φυσική ΙΙ ( Ηλεκτρομαγνητισμός ) της Σχολής ΗΜΜΥ Ενότητα 3. ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ ( Νόμοι Biot-Savart και Ampere) 3.1 Το κύκλωμα ΑΒΓΔ αποτελείται από δύο ημικύκλια ΑΒ και ΓΔ με κοινό κέντρο Κ και ακτίνες R 1 και R 2 αντιστοίχως . Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα Ι όπως δείχνει το σχήμα . Να βρείτε το μαγνητικό πεδίο B ρ στο σημείο Κ χρησιμοποιώντας τον νόμο των Biot-Savart . AB Γ Δ Κ R 1 R 2 I I 3.2 Το αγώγιμο σύρμα του σχήματος έχει άπειρο μήκος , διαρρέεται από ρεύμα Ι , και κάμπτεται διαγράφοντας ημικύκλιο ακτίνας R , έχοντας τους δύο κλάδους του παράλληλους μεταξύ τους , και κάθετους στη διάμετρο του ημικυκλίου . Να υπολογίσετε το μαγνητικό πεδίο Β στο κέντρο του ημικυκλίου , κατά μέτρο , διεύθυνση και φορά . I/2 I z=-D x y z 3.3 Ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα Ι εκτείνεται κατά μήκος του άξονα z ενός τρισορθογώνιου συστήματος αναφοράς O xyz . Το ρεύμα έρχεται από το = z , και στο σημείο 0 = z διαμοιράζεται σε δύο ρεύματα ίσης έντασης ( Ι /2 το καθένα ), τα οποία διαρρέουν ευθύγραμμους αγωγούς που εκτείνονται κατά μήκος των αξόνων O x και O y , ως το = x και = y αντίστοιχα . Να υπολογίσετε το συνολικό μαγνητικό πεδίο στο σημείο . ) , 0 , 0 ( D z y x = = = 3.4 Μια άπειρη πλάκα πολύ μικρού πάχους δ , που βρίσκεται στο επίπεδο xz και εκτείνεται από το a x = μέχρι το a x + = , διαρρέεται από συνολικό ομογενές ρεύμα I , προς τα θετικά z .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

3oFylladioFysikhII07 - Ασκήσεις για τ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online